Kommunale virksomhetsledere i samspillet mellom politikk og administrasjon

Oppstart januar 2021 

Fra emneplanen
Emnet omhandler virksomhetslederes rolle i kommunen, med særlig fokus på deres faglige handlingsrom i samspillet med administrativ og politisk ledelse. I emnet legges det vekt på at virksomhetsledere skal forstå sin og virksomhetens rolle i det politiske administrative systemet.

For å kunne reflektere over muligheter og utfordringer knyttet til virksomhetsledernes rolle som fagleder, er det viktig å forstå administrasjonens og de tjenesteytende virksomhetenes plass i den lokaldemokratiske styringskjeden. Emnet vil derfor ta utgangspunkt i hvordan (lokal)demokratiet kan forstås som en styringskjede der forholdet mellom politikk og administrasjon er ett av leddene i denne kjeden.

Tematisk vil emnet også legge stor vekt på hvordan variasjoner i organiseringen av politikk og administrasjon i kommunene kan påvirke virksomhetsledernes handlingsrom, og slik også prioritering og synlighet av virksomhetens oppgaver. I tillegg vil virksomhetens plass i spenningsfeltet mellom statlig styring og kommunal autonomi bli berørt. 

Viktige datoer
  • 28.-29. januar 2021 – Digitalt oppstartsseminar
  • 18. mars 2021: Innlevering av arbeidskrav
  • 25. mars 2021: Webinar
  • 12. mai 2021: Webinar
  • 25. mai 2021: Utlevering av 72-timers eksamen. Innlevering 28. mai.
  • 16. og 17. september: Avsluttende seminar i Tromsø

Arbeids- og undervisningsformer
To-dagers oppstartsamling med undervisning og øvelser, webinar, videoforelesninger, oppgaver, veiledning og selvstudium.

Arbeidskrav
For å kunne fremstille seg til eksamen må følgende to arbeidskrav være godkjent:
1. Casebeskrivelse. Caseoppgaven gis tidlig i semesteret. Omfang ca. 1,5 sider/ ca. 3500 tegn)
2. Presentasjon av case i webinar for diskusjon. Omfang ca. 15 minutter.

Eksamen
72 timers individuell hjemmeeksamen. Casebeskrivelsen fra arbeidskravet kan brukes som grunnlag i eksamensbesvarelsen. Besvarelsen skal ha et omfang på 5-6 sider (11500 – 14000 tegn inkludert mellomrom).

Pensum

Totalt ca. 600 sider.

Fra valg til velferd: innføring i stats- og kommunalkunnskap
Forfatter: Stigen, Inger Marie; Kolltveit, Kristoffer; Winsvold, Marte S.
ISBN: 978-82-02-52940-6
Utgiver: Cappelen Damm akademisk, Oslo, 2018.
Kapittel 1-3 og 7-8. (ca. 100 sider).

Perspektiver på kommune-Norge: en innføring i kommunalkunnskap
Forfatter: Jacobsen, Dag Ingvar
ISBN: 9788245033410
Utgiver: Fagbokforlaget, Bergen, 2020
Hele boken, ca. 260 sider.

Folkevalgt og politisk leder
Bidragsyter/medforfatter: Asbjørn Røiseland (red.)
ISBN: 9788202679156
Utgiver: Cappelen Damm akademisk, Oslo, 2020
Hele boken, ca. 175 sider.

Veier til god lokalpolitisk styring
Forfatter: Marte Winsvold (red.)
ISBN: 978-82-7071-997-6
Utgiver: NIBR, Oslo, 2013
Kapittel 1-2, og 8, ca. 45 sider.

Anbefalt litteratur

Nye veier til godt lokaldemokrati?
Forfatter: Arild Gjertsen mfl.
ISSN: 978-82-7321-765-3
Utgiver: Nordlandsforskning, 2019

Administrasjonens makt: om forholdet mellom politikk og administrasjon, og administrasjonens rolle som politisk aktør
Forfatter: Jacobsen, Dag Ingvar
ISBN: 8276743382
Utgiver: Fagbokforlaget, Bergen, 1997

Forvaltning og politikk
Forfatter: Tom Christensen (1949-) (forfatter) Bidragsyter/medforfatter: Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per; Aars, Jacob
ISBN: 9788215023250
Utgiver: Universitetsforlaget, Oslo, 3.oppl. 2019

Med forbehold om endringer.