Kampanje fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

NLB er i gang med to kampanjer. Den ene er rettet mot voksne med synshemming. Den andre kampanjen retter seg mot mennesker med andre fysiske funksjonsnedsettelser som gjør lesing vanskelig og åpner for lånerett hos NLB. I arbeidet med kampanjene har de samarbeidet med blant andre Røde Kors og Sunnaas sykehus.

Kampanjesider
De har laget to kampanjesider «venn» og «helse» som inneholder informasjon om tilbudet, film, lenke til innmeldingssider mm. Det er også laget to filmer der Roy Jacobsen møter to av lånerne.

Gjestebibliotek
NLB har opprettet et gjestebibliotek hvor alle kan gå inn og høre utdrag av lydbøker innen flere ulike sjangre. Så langt er utdrag fra ca. 20 lydboktitler rettighetsklarert og tilgjengelig for alle.