Januar 2021

Godt nyttår, alle sammen! 

Nytenking og utvikling i bibliotekene – nettseminar om søknadsskriving, prosjekt- og utviklingsarbeid 
Vil du og ditt bibliotek være med på å utvikle biblioteksektoren videre? Har dere en idé om bibliotekfaglig nytenking, samarbeid og utprøving av nye metoder? Bli med på NBs nettseminar 20. januar om hvordan søke midler til utviklingsprosjekter i 2021.  
Søknadsfrist for utviklingsmidlene er 15. februar. Se utlysningsteksten.  

Filmoteket 
Høsten 2020 testet 15 bibliotek fra Troms filmtjenesten Filmoteket. Testperioden ble avsluttet ved årsskiftet og det er ikke lenger mulig å låne film der. Folkebibliotekene har mulighet til å videreføre tjenesten på egen hånd. Hvis det er ønskelig kan vi diskutere dette på et felles møte. Husk å fjerne informasjon om tjenesten fra bibliotekets nettsider.  

Markering av samenes nasjonaldag 
FHI anbefaler å utsettes alle kulturarrangementer til etter 18. januar. Dette gjør planleggingen av fysiske arrangementer vanskelig. Som et ledd i formidlingsprosjektet Under nordlyset forsøker vi å få til et tilbud om strømmede arrangementer i uke 5 i den lukkede gruppen Livestream Troms og Finnmark. Mer informasjon kommer. Vi oppfordrer det enkelte bibliotek til å markere dagen i biblioteket og på nettsidene. Kontakt Linda Tindholm hvis det er noe fylkesbiblioteket kan bidra med. 

 Statistikk 
Informasjon og frister for statistikkrapportering. Spørsmål angående rapporteringsskjema for folkebibliotek og bokbusser i tidligere Troms rettes til Tanmayo Olsen og i tidligere Finnmark til Mads Munkvold. Spørsmål angående statistikkskjema for bibliotek i VGS kan rettes til Trine Mellem for skoler i tidligere Troms og Mads Munkvold for skoler i tidligere Finnmark.

Endringer i innkjøpsordningen 
Nasjonalbiblioteket melder om endring i fordeling av kulturfond i 2021. Endringen gjelder norsk skjønnlitteratur for voksne. Endringen innebærer at alle bibliotek får et sett mindre av papirbøker. I stedet økes antall lisenser av e-bøker, fra 70 til 150 lisenser. Troms og Finnmark får sju lisenser.

23 ting om digital formidling: Ting 19 er lansert! 
23 ting om å formidle på nett er et e-læringskurs for bibliotekansatte. Troms og Finnmark fylkesbibliotek har utviklet Ting 19 – Synergier – Når digitale og fysiske tjenester forsterker hverandre. Hvilke av tingene i kurset var mest relevant for deg? Er det lesesirkler, verksteder eller foto du vil satse mer på? Ha det i bakhodet mens du går gjennom ting 19 synergier. Da får du kanskje ideer til hvordan du kan forsterke effekten av nye formidlingstiltak både i det fysiske og digitale biblioteket.  
 
Folkebibliotek som kunnskapsaktø
Årets første digitale verksted arrangeres torsdag 28. januar. Tema: Offentlig informasjon fra Stortinget.no og Regjeringen.no. Påmeldingsfrist: 22. januar.  
Neste kurs arrangeres onsdag 3. februar og tar for seg Data Detox. Det ligger flere gode ressurser på Folkebibliotek som kunnskapsaktør på bibliotekutvikling.no. Kontakt Aud Tåga for tilgang. 

BookBites – Sammenslåing av konsortier 
11. og 12. januar slås konsortiene i Troms og Finnmark sammen. Les mer på ressurssiden

Temamøter mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket  
19. januar 08.30:  Hva må til for at et prosjekt skal kunne oppnå suksess?  
16. februar 08.30: Fysiske arrangement med digitalt innhold. Invitasjon kommer.  

Nye biblioteksjefer i fylket 
Liss Myrås er tilsatt som biblioteksjef i 50% stilling i Gratangen. Hun er også tilsatt i 35% stilling på Tjeldsund bibliotek. Hilde Kjellmann er ansatt i vikariat i Kvænangen fram til 30.06.20. Hilde er førskolelærer og jobber til vanlig på skolen. Et varmt velkommen til begge to! 

Tilgang til A-tekst  
Fra og med 2021 har alle folkebibliotek i Troms og Finnmark tilgang til A-tekst. Vi kommer tilbake med mer informasjon og dato for en felles gjennomgang av tjenesten for de som ikke deltok på kurset i desember.