Seniord

Invitasjon

Hei!
Mitt navn er Hedda Lidija Romundstad og jeg jobber på Litteraturhuset i Oslo.

Jeg tar kontakt nå fordi jeg gjerne vil informere om et gratis digitalt kulturtilbud vi har for alle dem over 65 år, og som vi tror kan være av interesse for deres brukere! Tilbudet ble lansert i desember 2020, og nå er vi opptatt av at flest mulig skal få glede av det!

Les mer om Litteraturhusets seniordtilbud

Litteraturhuset arbeider nå bevisst for å nå ut til brukere over hele landet med dette prosjektet. Vi vet at mange er ensomme og isolerte i disse pandemi-tider, og håper at Seniord-arrangementene kan bøte litt på dette. Vi er veldig glade for all hjelp med å spre informasjon!

Den siste tiden har vi oppdatert tilbudet med tre nye digitale arrangementer, og utover våren vil det komme flere. Dere kan lese mer om disse tre her:

Gleden ved å lese – Foredrag ved Kari J. Spjeldnæs

Verda som var – Lars Amund Vaage, Edvard Hoem og Janneken Øverland i samtale.

Kvinnene i den heilage boka – Alf Kjetil Walgermo om kvinnene i Bibelen

Det er altså et arrangement om det å lese, selve leseaktiviteten og hvordan den påvirker oss og hvilke opplevelser det å kose seg med en bok kan gi. Dette er et tjue minutters foredrag ved litteraturviter Kari Spjeldnæs. Videre er det en forfattersamtale mellom Lars Amund Vaage og Edvard Hoem som snakker med litteraturhistoriker Janneken Øverland om sine nye bøker, denne varer i 45 minutter. I tillegg er det et tjue minutters foredrag ved forfatter og journalist Alf Kjetil Walgermo om Bibelens kvinner.

Alle disse tre arrangementene er tilgjengelige i tre måneder fra publiseringsdato. De er tekstet, lyden er god og tempoet på foredragene eller samtalene skal ikke være for høyt.

Arrangementene kan sees av enkeltbrukere dere har, og denne informasjonen må dermed gjerne videreformidles til dem dere måtte ha på deres e-post-lister. De ulike videoene kan også settes på på skjermer i fellesrom, slik at arrangementene kan bidra til en felles samtale. Og hvis dere har kohorter tilknyttet deres seniorkafé, er det bare å bruke arrangementene på den måten allerede nå. Målet med disse opptakene er jo at vi ønsker å motvirke isolasjon og ensomhet i denne aldersgruppa i disse krevende koronatider.

Planer for våren
Vi har flere arrangementer under planlegging, og som publiseres fortløpende utover våren. Rett over påske vil vi tilgjengeliggjøre et musikalsk møte med Lalla Carlsens visekunst, framført av sanger Ingvild Storhaug og pianist Trond Lindheim. Vi arbeider også for å lage to kortere eventyrstunder med forteller Torgrim Mellum Stene, som vi også håper skal kunne egne seg for personer med demens.

Har deres aldershjem/seniordkafé/bibliotek lyst til å strømme arrangementer fra Litteraturhuset direkte?

På sikt ønsker vi både å teste ut å filme enkelte arrangementer ute på seniorkafeer eller aldershjem og også sende arrangementer direkte fra Litteraturhuset og til ulike seniorkafeer og aldershjem. Dette er arrangementsformer vi gjør allerede i dag til biblioteker over hele Norge, og vi har lyst til å se i hvor stor grad dette er en måte å gjøre ting på som er interessant også for denne aldersgruppa.

Si ifra hvis det høres ut som noe dere kunne tenkt dere å være med på! Vi jobber for å etablere en liste over kontaktpersoner og institusjoner som kan være interessert i å teste ut dette sammen med oss.

Meld tilbake!

Vi vil veldig gjerne høre hvordan arrangementene fungerer eller ikke fungerer hos dere der ute som tester det ut. Kom også veldig gjerne med forslag til program eller erfaringer dere har gjort dere som vi kan ta med oss videre i arbeidet med Seniord!

Spørsmål eller annet? Ta kontakt på post@litteraturhuset.no