Innspill til ny stortingsmelding om kultur

Bibliotekene ønsker bedre kontakt mellom Kulturdepartementet og utdanningsdepartementet. Det er ønskelig med et helhetlig blikk på bibliotek. Man må stille spørsmålet: Hva slags bibliotektjenester trenger folk? Det trenges en nasjonal bokbase for e-bøker, og e-bøker må slippe moms. Det trengs midler til barne- og ungdomsbibliotekar som kan jobbe tett opp til skolebibliotek. Dette var noe av det som ble tatt opp på Kulturdepartementet innspillseminarer. 6. desember i Tromsø.

Blant dem som hadde meldt inn innlegg var Kristin Strand Iden, biblioteksjef Lenvik, Wenche Ratama, biblioteksjef Skjervøy og Paul Henrik Kielland, biblioteksjef Tromsø. Arne Harald Steilbu, bibliotekar ved Lenvik bibliotek holdt innlegg på vegne av Norsk bibliotekforening spesialgruppe skole. Innleggene kan leses her: Kristin Strand Iden fra Lenvik , Wenche Ratama fra Skjervøy, Paul-Henrik Kielland fra Tromsø og Arne-Harald Steilbu for NBF skole.