Informasjons(in)kompetent?

Dagens elever og studenter er blant de første generasjonene som har hatt tilgang til internett (og dermed til sosiale medier) siden de var født. Den ubegrensede tilgangen til informasjon har gjort noe med måten de gjør skolearbeidet på. Måten de leser på, hvordan de lærer og studerer, og deres iboende evne til å være kritisk (nok).

Dette temaet har Lars Figenschou, ved universitetsbiblioteket, UiT Norges Arktiske Universitet og Aud Tåga, Troms fylkesbibliotek skrevet en kronikk om.

Les kronikken på Nordlys sin debattplattform Nordnorsk debatt.