Informasjonsfilm om Filmbib

Her er noen av de mange filmene som kan ses i Fimbib.

Troms fylkesbibliotek har fått laget en informasjonsfilm om FilmBib. Informasjon om bibliotekenes ressurser er et av tiltakene i prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør.
Filmen ble lansert 15. desember 2019, men det var først i midten av januar at tallet på visninger og delinger begynte å stige. Filmen ligger også på Troms fylkesbiblioteks Facebook –side. Så langt har det vært 1666 visninger og 22 delinger og tallene stiger stadig. Det er først og fremst kvinner som har sett filmen, hele 81%. Kvinner i alderen 55 – 64 år utgjør den største seergruppa. Menn er i kraftig mindretall. Informasjonsfilmen, som har vakt begeistring hos FilmBib, er laget av Fjellfrosk Media.
Ved Tromsø bibliotek kan man se filmen på informasjonsskjermer i og utenfor biblioteket.