Workshop om nye nettsider

Margrethe og Karin presenterer sin persona Marthe Jensen, en framtidig bruker av nettsidene.

Margrethe og Karin presenterer sin persona Marthe Jensen, en framtidig bruker av nettsidene.

I arbeidet med nye nettsider til folkebibliotekene i Troms inviterte fylkesbiblioteket og arbeidsgruppa til prosjektet til to workshoper. Den første ble holdt på Finnsnes 16. februar, den andre ble holdt 10. mars i Nordreisa. På de to workshopene deltok til sammen 17 bibliotekansatte.

På workshopene gikk vi igjennom forventninger og forestillinger til utviklingen av nye nettsider. Vi ville fokusere på hvilke utfordringer arbeidet og de nye nettsidene kan føre med seg og hvilke forutsetninger som må være tilstede for at utviklingen skal bli mest mulig vellykket.

Videre skulle deltakerne bli med i en praktisk workshop for å utarbeide et felles webkonsept, eller en felles visjon for hva nettsidene skal være. Nettsidene skal være et samarbeid mellom bibliotekene i fylket, og for at samarbeidet skal fungere må vi være enige i hva nettsidene skal være og hva som skal være målet med dem. Vi begynte med å komme frem til en målsetting: Hva ønsker vi at nettsidene skal formidle av våre tjenester? Hva skal nettsidene gi oss?

Målsetting fra Finnsnes: Synliggjøre faglige tjenester – tilgang til dokumenter lokalt og globalt – arrangement og opplevelse + Vise praktiske opplysninger om biblioteket – kontaktinfo, åpningstider, lånetjeneste.

Målsetting fra Nordreisa: Målet med nettsidene er å friste folk til å bruke bibliotekets tjenester

Etter at målsetting for bibliotekene var bestemt, var det på tide å tenke på brukerne. Hvem er de? Hvar er deres behov? Hva ønsker de å gjøre på nettsidene?

På begge workshopene ble det utviklet tre ulike brukere som skal gi oss et innblikk i brukerens hode og hvilke behov og ønsker de har. Personene kan du lese om i referatene.

Til sist skulle vi utvikle webkonseptet der vi slo sammen vår målsetting med brukerens behov. Denne teknikken er basert på Nina Furu og Webkvalitet AS sin innholdsstyrte utviklingsprosess

Etter noen runder med idèmyldring, diskusjon, avstemming, ny runde med diskusjon og en ny avstemming ble vi enige om disse to visjonene:

Finnsnes: Biblioteket – veiviser og møtested

Nordreisa: Biblioteket – mangfold, informasjon, inspirasjon

Alt som kom frem på workshopene skal med videre i prosessen og være retningslinjene prosjektet og arbeidsgruppa skal ha i utviklinga av nye nettsider for folkebibliotekene i Troms.

Les mer om workshopene i referatene fra Finnsnes og Nordreisa.