Vellykkede forfattermøter

24 stykker møtte opp for å høre på Vetle Lid Larssen i Berg. Foto: Berg bibliotek

24 stykker møtte opp for å høre på Vetle Lid Larssen i Berg. Foto: Berg bibliotek

Et virkelig vellykket tiltak i prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus har vært tilbud om forfattermøter. Alle bibliotekene i fylket har fått tilbud om disse, og de fleste har takket ja. I april har i underkant av 500 personer fått med seg ett eller flere av de 15 arrangementene som har vært gjennomført. Og det gjenstår fortsatt to arrangement i uke 17. Temaene har spent fra feminisme, meiser og deres liv og trekkfugler til kjærlighet og vennskap mellom far og sønn. Det er skrevet utførlige og nyttige rapporter fra alle turneene.