Takk for et vellykket biblioteksjefmøte!

Onsdag og torsdag var vi samlet i Tromsø til høstens biblioteksjefmøte.

I alt 17 kommuner var til stede og det setter vi stor pris på! I tillegg hadde vi besøk av Hilde Ljødal fra Nasjonalbiblioteket (NB) og Mariann Løkse og Grete Overvåg fra Universitetsbiblioteket i Tromsø (UB).

Som vanlig hadde fylkesbiblioteket lagt opp til et fullt program med mange temaer.
Hovedtema denne gangen var prosjektsøknader, hvor vi fikk gode råd fra NB og sammen med UB jobba med innholdet til en felles prosjektsøknad for prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør. Vi fikk også tid til planlegging av 2018 og et seminar om referansearbeid.

I tillegg deltok vi på to programposter på Bransjeseminar for litteraturfeltet hvor vi fikk innblikk i medias, forlags og festivalenes rolle i synliggjøring av litteratur og den nylig vedtatte nordnorske litteraturstrategien.

I folkehelsas ånd bevegde vi oss litt rundt i byen mellom de ulike temaene og hadde felles middag på onsdag kveld. Deltakerne og fylkesbiblioteket er enig om at disse møtene er nyttige og lærerike og gjør oss i stand til å jobbe i fellesskap. Vi er i gang med å samle referater, presentasjoner og oppsummere – alt legges ut på ressurssiden når det er klart.

Takk igjen for at dere møter opp og deltar aktivt!