Statistikksak til fylkestinget

Fylkesbiblioteket legger årlig fram en sak om bibliotekstatistikk for fylkestinget. I fylkesrådsmøtet 20. mai ble det vedtatt å fremme saka for fylkestinget i juni med slikt forslag til vedtak: «Fylkestinget tar saka til orientering.»  Saka blir først behandlet i fylkestingets komité for kultur og næring 16. juni, deretter i fylkestinget 17. – 20. juni.

Les saksframlegget og se tallene som ligger til grunn. Komitéen fikk presentert noen flere resultater enn de som inngikk i saksframlegget. Presentasjonen finner du her.