Publisert statistikk

Digitale betalingstjenester

Statistikken viser bruk av våre digitale betalingstjenester A-tekst, Ordnett og Idunn. A-tekst har vært i bruk i bibliotekene siden 2008 og statistikken viser at selv om det er en nedgang fra 2012, er det en tjeneste som er  mye brukt. Tallene viser en økning i bruken fra 2013 til 2014. Ordnett og Idunn har vært et tilbud i bibliotekene siden 2012. Ordnett har hatt en svak nedgang i antall søk, mens bruken av Idunn har økt. Statistikken viser totalt antall søk gjort fra alle folkebibliotekene i Troms.

Klikk på grafen får å se tallene.

ScreenHunter_130 Aug. 15 10.58

 

Fjernlån og innlån

Tall for 2013 viser at innlån, dvs medier mottatt fra andre bibliotek, har hatt en liten nedgang fra 2012. Fjernlånet, dvs medier lånt ut til andre bibliotek, har derimot hatt en liten økning i 2013. Klikk på grafen for å se detaljerte tall for ditt bibliotek.

Fjernlån og innlån

Omløpshastighet

Omløpshastighet er et spennende tall å se på. Det sier noe om hvor mye bøkene er utlånt. Desverre er tallene for Troms ganske nedslående, skal vi legge til grunn Plinius’ tanker for hva gode omløpstall er.  Hans normer er i hovedsak gjeldende for større bibliotek med innbyggertall over 10 000.

I Troms har vi:

1 kommune over 50 000 innbyggere
2 kommuner mellom 50 og 10 000
2 kommuner mellom 10 000 0g 5000
20 kommuner under 5000

(Tall pr.1.1.2011 fra SSB)

For de tre kommunene over 10 000 har Plinius følgende normer:

  • 3,0 bør regnes som et godt omløpstall i større bibliotek (over ti tusen innbyggere)
  • 2,0 bør regnes som akseptabelt
  • 1,0 bør regnes som svakt
Jeg har sett på omløpstallene for 2008 til 2010. Med unntak av et bibliotek, som hadde 1,06 i 2008 , er det ingen bibliotek uansett innbyggertall som har omløpshastighet over 1,0 i denne perioden.
Klikk på diagrammet for detaljert tallmateriale:

2008 var det første året man oppga utlånstallene i førstegangsutlån og fornyinger i årsstatistikken, da er tallene høyest.  Grafen viser en stor nedgang i omløpstallene fra 2008 til 2009 og det er påfallende at forskjellen er unison for alle bibliotekene.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kontroll Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.