Aktive prosjekter

Formidling i bibliotek – aktivitet 2017     Prosjektsøknad

Bedre bibliotek til barn og unge – Tromsø bibliotek og byarkiv. Treårig.      Prosjektsøknad
Mål for prosjektet er å fornye samarbeidet mellom folkebibliotek og skolebibliotek for å gjøre bibliotekene rustet til å møte barn og unges behov for litteratur- og informasjonskompetanse.Dette skal gjøres gjennom å utvikle en ny samarbeidsmodell som etter prosjektfasen skal være gjeldende for samarbeidet med alle bibliotek i kommunen, samt å gi nyttige erfaringer for andre kommuner som ønsker et bedre samarbeid mellom folkebibliotek og grunnskoler.

Folke-helse-biblioteket – Lenvik bibliotek. Treårig.         Prosjektsøknad
Prosjektet består av to deler. Del en omfatter informasjonskompetanse og kildekritikk og inkluderer kunnskap om hvordan søkemotorer på nett faktisk foretar sine søk, gode kunnskapskilder samt mer kunnskap om forskning og testing av hypoteser. Viktig kunnskap å ha i dagens informasjonssamfunn, men det er lav bevissthet omkring dette. Helse er utgangspunkt og eksempel, men kunnskapen kan også overføres til andre områder. Biblioteket har mye kunnskap om informasjonskompetanse, men denne kunnskapen ikke er særlig synlig for publikum.

Den andre delen er formidling av kunnskap for å gi økt forståelse for forebygging og hva som gir ei god helse. Dette gjøres ved hjelp av samarbeidspartnere og eksterne. Både gjennom ulike arrangement i biblioteket der formidlinga går direkte til publikum og gjennom internett, der vi vil anbefale gode kilder for mer informasjon omkring helse. Denne delen vil bygge opp under biblioteket som en naturlig arena å søke kunnskap på, samt passe inni Kunnskapsparken Finnsnes sin profil.
Om prosjektet på nettsidene til Lenvik bibliotek.

Kvensk bibliotektjeneste. 
I bibliotekplan for Troms er ett av tiltakene å utrede muligheta for å etablere en kvensk bibliotektjeneste. Troms fylkesbibliotek , i samarbeid med Nordreisa bibliotek, Universitetsbiblioteket i Tromsø og med  Finnmark fylkesbibliotek som prosjekteier,  har gjennomført et forprosjekt som skal avklare et mulig hovedprosjekt om kvensk bibliotektjeneste. Det er nå søkt om midler til et hovedprosjekt. Mer informasjon finnes på prosjektets nettside.

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kontroll Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.