Årshjul 2017

Felles kampanjer som markeres i 2017

1. Samisk uke, Uke 6 – Tråante i Trondheim og 6. februar
2. Verdens bokdag 23. april
3. Nasjonal bibliotekdag 1. september
4. Nordisk bibliotekuke, bruker å være uke 46 (13. – 19. november)