Planarbeid

Fylkesrådet vedtok 2. november 2015 at det skal utarbeides Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028. Planprogrammet ble vedtatt 2. juni 2016.

Formål med Regional bibliotekplan for Troms er:

«… å sørge for et felles styringsverktøy som sikrer tjenester som er relevant for alle, tilstrekkelig kompetanse og hensiktsmessig samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene. Den regionale bibliotekplanen skal ta stilling til hvordan bibliotekene i Troms skal ivareta sin samfunnsrolle og hvordan fylkeskommunen og kommunene skal utvikle bibliotekene i fellesskap. Planen skal være samordnende, avklare felles retning og stimulere til aktivitet og samhandling gjennom felles tiltak. Planen skal fungere som et kvalitetssikrings- og evalueringsverktøy og gi forankring til å jobbe målrettet og rasjonelt. Den skal fungere som hjelp til bedre ressursutnyttelse og finne løsninger for å utløse nye midler til bibliotekene i Troms.»

Planen skal vedtas i fylkestinget mars 2017.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kontroll Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.