Lån e-bøker i BookBites

Plakat BookBites med teksten Ta med bøkenen fra biblioteket overalt.Troms fylkesbibliotek har tatt i bruk BookBites som ny løsning for lån av e-bøker i folkebibliotek i Troms. Årsaken til skifte av system er at vi har fått en ny modell for utlån av e-bøker som ikke fungerte i vår forrige utlånsløsning E-lån Troms.

BookBites er en app og kan ikke brukes på pc. Låner registrerer seg én gang og både lån og lesing av e-bøker skjer i selve appen. Appen fungerer for både iOS og Android, men med forskjellig grensesnitt. Foreløpig er iOS-versjonen mer stabil og har flere funksjoner på plass enn Android. Leverandøren jobber fortløpende med å få all funksjonalitet lik i begge systemene.

BookBites har godt utbygd lesefunksjonalitet. Man kan tilpasse og markere teksten, skrive notater og slå opp ord. Man kan endre sidenes bakgrunnsfarge, og boken åpnes på den siden man avsluttet lesningen. Appen har automatisk innlevering av boka ved forfall, og det er også mulig å levere inn boka før forfallsdato. Bøkene kan leses offline. Dette vil også gjelde når det blir mulig å låne e-lydbøker.

Forfatterturné med Edvard Hoem

Kva er namnet? Edvard Hoem signerer.

Edvard Hoem besøkte Målselv, Lenvik og Harstad bibliotek i forrige uke med sitt foredrag om de fire bøkene om familien som utvandra og de som ble igjen.
Dette var siste arrangement i prosjektet Formidling 2017 som fikk arenamidler fra Nasjonalbiblioteket. Det kom mange publikummere for å høre på Hoem, 43 i Målselv, 55 på Finnsnes og 126 i Harstad. Det var forhåndsomtale av arrangementene i Nye Troms og Troms folkeblad og annonser i Harstad Tidene. Harstad Tidene hadde fohåndsomtale av Hoems besøk i Kvæfjord og Ibestad. Disse besøkene var i regi av Forfattersentrum.
Edvard Hoem var svært fornøyd med turneen, og takket for invitasjonen. Vi takker for besøket.

Hva tenker du på når jeg sier bibliotek?

Det første ungdommene vi møtte på Lyngseidet mandag denne uka tenkte på var «selvfølgelig» bøker – men et bibliotek kan romme så mye mer! Det var i alle fall ungdommene helt klar på når dagen var omme – det må vi fortelle til alle! Dere som jobber i bibliotek må bli flinkere til å fortelle om alt det man kan bruke biblioteket til – det fikk vi klar beskjed om!

For tiden er Lyngen folkebibliotek lokalisert i midlertidige lokaler i et forretningsbygg i Lyngseidet sentrum. Lyngen kommune jobber for tiden med et stedsutviklingsprosjekt, «Lyngenløftet». I planene ligger også ønske om et nytt kulturhus og bibliotek. Lyngen folkebibliotek fikk før jul tildelt midler fra kulturetatens Rom for kultur-prosjekt. Midlene fikk de for å kunne begynne planleggingen av det nye biblioteket sammen med ungdom fra kommunen. Selv om man ikke har kulturhuset eller den nye lokaliseringen klar, kan man begynne å legge grunnlaget for nye aktiviteter allerede nå.

Lyngen kommune ønsket å ha de unge med på en workshop for å gi dem tilhørighet og eierskap til prosjektet slik at man i etterkant i fellesskap kan skape gode rom og tiltak som de vil sette pris på og benytte seg av. Vi fokuserte i utgangspunktet på bibliotekets ulike roller og funksjoner (det vi kaller fokusområder) og deretter på hvordan man kan tilpasse bibliotekrommet i forhold til aktivitetene som ungdommene vil skal skje på biblioteket.

Det er alltid like morsomt og fascinerende og oppleve den endringen i holdningen til hva et bibliotek kan være, som skjer i «hodene våre» bare i løpet av noen få timer på workshop. Ungdommene i Lyngen ble fort varm i trøya og hadde mange gode idéer til aktiviteter og til hvordan bibliotekrommet kunne tilrettelegges for å bli et godt sted å være.

Vi hadde med oss interiørarkitekt Terese Simonsen fra firmaet «fra Innersia» og hennes oppgave nå etter workshopen er å lage forslag og idéskisser som kan brukes i det nåværende lokalet og i den videre planleggingen av nytt bibliotek. Vi fikk lagt et godt grunnlag for samarbeid i det kommende arbeidet.

De unge takka for en fin og lærerik dag og var glade for at de fikk oppleve og lære hva et bibliotek kan være. Ungdommene ville fortelle om hva de hadde opplevd til sine klasser. Representantene fra ungdomsrådet vil lage en film som forteller om bibliotekets muligheter som kan deles på sosiale medier.

 

Snart kommer ny løsning for utlån av e-bøker

BookBites lanseres i april 2018. Løsningen er i stand til å ivareta den nye innkjøpsmodellen for e-bøker som er forhandlet frem av Nasjonalbiblioteket og Forleggerforeningen. Den nye løsningen er app-basert og kan brukes både på iOS og Android. BookBites er utviklet for e-lydbøker, slik at disse kan tas i bruk når e-lydbøkene blir tilgjengelige for utlån i bibliotek.

Utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket

Den 15. februar var det frist for å søke utviklingsmidler i Nasjonalbiblioteket. Det kom inn hundre søknader. Troms fylkesbibliotek er søker på to prosjekt:

  1. Folkebibliotek som kunnskapsaktør er et treårig prosjektet. Det er et samarbeid med folkebibliotek i fylket og Universitetsbiblioteket UiT Norges arktiske universitet. Målet med prosjektet er å er å utvikle folkebibliotekene som læringsarena og kunnskapsaktør tilpasset lokalsamfunnet slik at alle innbyggerne får tilgang til likeverdige tjenester.
  2. Fylkesbiblioteket søker sammen med fylkesbibliotekene i Nordland og Finnmark om utviklingsmidler på et treårig prosjekt for å koordinere arbeidet med Den nordnorske litteraturstrategien.

Samisk uke på folkebibliotekene i Troms


Folkebibliotekene i Troms markerer Samefolkets dag i en hel uke. Med støtte fra Nasjonalbiblioteket har fylkesbiblioteket tilbudt turneer med kurs i samiske pyntevotter og fortellerstund med formidleren Stina Fagertun. Ved flere av bibliotekene er det også satt opp ulike utstillinger i anledning dagen.

Samisk bibliotektjeneste i Troms/Sámi girjerádjubálvalu har publisert blogginnlegget, Samenes nasjonaldag 6. februar. Her finnes lenker til ulike nettressurser, oversikt over både bøker, filmer, serier og dokumentarer.

Tromsungdom leser-seminar

Tromsungdom leser er et tredelt tilbud i den videregående skolen som består av et forfatterbesøk og en bokprat for elevene i tillegg til et faglig seminar for lærere og skolebibliotekarer. Bokpraten arrangeres av Troms fylkesbibliotek i uke 7 og 8 og holdes av erfarne litteraturformidlere, som presenterer norsk og utenlandsk samtidslitteratur tilpasset elever på ulike studieretninger.

Ellen Hofsø og Marit A. Somby

Onsdag 24. februar var bibliotekarer fra folkebibliotek, skolebibliotekarer, lærere og bokpratere samlet i Tromsø for årets seminar. Etter en kort presentasjon av opplegget og boklista fikk vi oppleve formidling av utvalgte titler ved bokpraterne. Deretter hadde Marit A. Somby, rådgiver ved fylkesbiblioteket, en samtale med Ellen Hofsø. Hun er forfatter av boka Elvesang – som er med på boklista fra i år og som handler om kvenjenta Kaarina som sammen med broren blir sendt til Nord-Norge med samene for å unngå å sulte i hjel i Finland.

Etter lunsj var temaet hvordan får vi elever til å mene noe om litteratur?

Guri Fjeldberg

Guri Fjeldberg som er litteraturkritiker i Bergens Tidende og hos Barnebokkritikk, var invitert for å snakke om dette med bakgrunn i en artikkel som hun har skrevet. Artikkelen «Hvordan få barn og ungdom til å mene? – Ti spørsmål som setter samtalen i gang» er en del av et kritikkhefte som Foreningen !les gir ut i februar i år. Heftet har tittelen «Inn i litteraturen. Ut i samfunnet».

Samisk uke i Troms – planleggingen er i gang for fullt

Uke 6 er det Samisk uke – og det legges opp til mange flotte arrangementer rundt om i fylket. Vi vet at dere har mye spennende på gang, så meld gjerne inn til fylkesbiblioteket hva som skjer – så kan vi legge det ut på ressurssiden vår.

På ressursiden vil du også finne link til en oppdatert oversikt med forslag til utstillinger, arrangementer og annet fra Samisk bibliotektjeneste http://bibliotek.tromsfylke.no/index.php/litteratur/felles-kampanjer/samefolkets-dag/

Kurs om samiske pyntevotter med Kirsti-Synnøve Suongir og eventyrfortellinger med Stina Fagertun 
Ni bibliotek i fylket har fått muligheten til å invitere til to timers kurs med forfatter Kirsti-Synnøve Suongir om hvordan strikke samiske votter med mønster bare oppå handa.

Kursleder Kirsti- Synnøve Suongir er opprinnelig fra Hamarøy, men bor nå i Deatnu/Tana. Her fant hun sine samiske røtter. Inspirert av svigermorens nydelige votter, begynte Kirsti-Synnøve å tegne av mønstrene på pynte-vottene.

I tillegg til strikkeworkshop vil noen av bibliotekene i Troms tilby Samisk fortellerstund med den dyktige fortelleren og formidleren Stina Fagertun i uke 6 eller datoer rundt den uka. Flere bibliotek har allerede meldt sin interesse og her er vi nå i gang med å legge turneen.

Fagertuns opplegg passer for barnehagebarn og barn på småtrinnet evt. familieforestilling. Forestillingen inneholder 2-3 samiske eventyr, blant den hennes ny fortelling om solddragen. Stina Fagertun er bosatt i Tromsø, og har vunnet flere priser som forteller. Stina har samlet muntlige eventyr, og framfører noen av disse, samt nedtegnede eventyr fra Efraim Pedersen fra Storfjord og Lyngen og fra Just Quigstads «Samiske beretninger/Lappiske eventyr» som kom i 1920. Ett har hun hentet fra ei nordnorsk eventyrbok som kom ut like før krigen. Nordlyslandet 1 og 2 som er tilgjengelige i Spotify.: https://open.spotify.com/album/0NIfuXWVSRPFZRmh2Cf1JK

Biblioteksamarbeidet i Sør-Troms får 100 000 kroner

Fylkesråden for kultur og næring har bevilget 100 000 kroner til utvikling av biblioteksamarbeidet i Sør-Troms.
I vår ble det etablert et faglig samarbeid mellom de sju folkebibliotekene: Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Gratangen, Lavangen og Salangen og Bok- og kulturbussen. Samarbeidet er i sin spede begynnelse. Det har likevel vært arrangert gode møter med faglige innhold. For at samarbeidet skal finne sin form, trenger partene en prosess for å komme fram til hva samarbeidet kan være for dem. De tildelte midlene skal brukes til utviklingsprosess og til å hente inn kompetanse som kan veilede.