Hva er publikumsutvikling? Og hvorfor skal bibliotekene drive med det?

Publikumsutvikling er en del av arbeidet med å synliggjøre bibliotekene. Også bibliotek må tenke på «merkevarebygging». Tirsdag 12. var tema for vårt lyd/bildemøte: Hva er publikumsutvikling? Og hvorfor skal bibliotekene drive med det?

Etter en innledning hadde vi en god diskusjon rundt temaet. De ansatte på bibliotekene vet mye om sine brukere, men det er lurt å sette ting ned på papiret for å få en større bevissthet om hvilke publikumsgrupper man har og hvem det er viktig å knytte kontakt med. Når man får en større oversikt over lokalbefolkningen så er det lettere å bygge nettverk og se hvem man kan samarbeide med og hva man kan gjøre i fellesskap.

Vi ønsker å fortsette arbeidet med dette og et ledd i det er å få utarbeidet en mal som kan brukes når man skal kartlegge sine brukergrupper. Takk for et konstruktivt møte!

Konsert i Lenvik folkebibliotek

 

Litteraturprogram på FINN 2018

Forfatterne Laila Stien, Kjersti Kollbotn, Herbjørg Wassmo, Endre Lund Eriksen og Hilde Hagerup kommer til Harstad bibliotek i Festspilluken.
Mandag, tirsdag og onsdag arrangeres det daglige samtaler med forfattere som har begeistret et stort publikum med sine bøker. Samtalene finner sted på Harstad bibliotek kl. 14.00.

Kvinnelige nordnorske litterære kanoner

Laila Stien. Foto Tine Poppe

Først i uken inviterer biblioteket publikum til å møte to forfattere som har oppnådd en høy stjerne i norsk samtidslitteratur. Begge har nordnorsk bakgrunn, og begge er kvinner. Mandag vil Laila Stien samtale med Kjersti Kollbotn om sitt mangeårige forfatterskap. Flere av Stiens noveller er blitt allemannseie som pensum i norskundervisningen. Novellen «Besøk» fra samlingen Over elva ble kåret til Norges beste av P2-lytterne i 2015.

Tirsdag blir det samtaledebatt med Herbjørg Wassmo, med utgangspunkt i hennes forfatterskap.  Wassmos to romantrilogier, Tora-bøkene som følger en tyskerunge med tunge oppveksterfaringer og bøkene om væreieren Dina, er høyt elsket og har gjort henne til en av Norges mestselgende forfattere. Kvinneperspektivet og den nordnorske virkeligheten står sentralt i hele forfatterskapet.

Forbudt for barn!

Kan man skrive om alt i bøker for barn?

Endre Lund Eriksen. Foto Aschehoug

Det er utgangspunktet for samtalen Forbudt for barn, mellom forfatterne Endre Lund Eriksen og Hilde Hagerup. Begge har skrevet for voksne, men skriver overveiende for barn og unge, og er stjerner på sitt felt. Tenker de på samme måte når de skriver for barn? Finnes det temaer som er etisk uansvarlige å presentere for barn?  Arrangementet er rettet mot voksne og passer for alle med interesse for lesing og litteratur. Norsk Forfattersentrum og Ordkalotten, som i år har BARN som festivaltema, samarbeider om arrangementet.

Arrangementene har fått støtte av: Fritt Ord, Troms fylkesbibliotek og Norsk Forfattersentrums medlemsfond.

Årets litteraturprogram på Riddu er klart

Ánná Káisá Partapuoli

I litteraturprogrammet finner du tid og sted for de ulike arrangementene.

Årets unge kunstner er slam-poeten Ánná Káisá Partapuoli. Hun er er 23 år gammel fra Skånland og Soppero, nå bosatt i Tromsø. Festivalsjef Karoline Trollvik er imponert over måten hun plasserer seg selv i det samiske samfunnet med sine observasjoner og kommentrarer innenfra. Det blir flere anledninger til å høre henne under festivalen. Mange av hennes tekster er politiske og hun er opptatt av å løfte det samiske språkets, og spesielt den toresamiske dialektens verdi og bruk. Som slam-poet ønsker hun å bevise at det samiske språket er fullt mulig å rime på, og at dikt kan være en stor glede og inspirasjon for unge mennesker.

Odd Marakatt Sivertsen

Kåfjordkunstneren Odd Marakatt Sivertsen er lanserer snart sin andre roman, Galskapens farge,  med skildringer fra oppvekst i Nord-Troms. Hvordan fanatisk og pietistisk religionsutøvelse kan påvirke unge sinn er fokus i denne romanen. I den anledning har vi invitert han til Riddu for å fortelle mer om denne. Vi møter han i samtale med Aud Tåga fra Troms fylkesbibliotek.

I år ville mulitkunstneren Nils-Aslak Valkeapää fylt 75 år. I den anledning har vi invitert poetene Synnøve Persen, Niillas Holmberg, Niko Valkeapää og årets unge kunstner, slampoeten Ánná Káisá Partapuoli til å hedre han med sine egen dikt. Synnøve Persen holder en inledning om han. Áillohaš – mentor og inspirator foregår på nordsamisk og arrangeres i samabeid med Stiftelsen Lásságammi.

Årets nordlige gjestefolk på Riddu er skoltesamene og kildinsamene. Vi har invitert Caroline Serck-Hanssen til å holde foredrag om Trifon (1495-1583) , misjonæren fra Petsjenga som kristnet skoltesamene og bygget verdens nordligste kloster. Foredragert er basert på hennes nye bok Helgen i grensenland – arven fra Trifon av Petsjenga.

Sjølsamisk båtbygging er tema for historikerne Alf Ragnar Nielssen og Mariann Mathisen i miniseminaeret Båter og båtbygging i Nord-Norge – en felles kulturarv?.  Mariann Mathisen lanserer ny bok i juli Nordlandsbåt og draug – en felles kulturarv.

 

PressReader


PressReader vil fra 1. juni være fritt tilgjengelig i alle videregående skoler i Troms. Tjenesten er betalt av Troms fylkeskommune og er allerede tilgjengelig i alle folkebibliotek i Troms.

PressReader har i dag totalt 7281 publikasjoner i fulltekst. Publikasjonene er både aviser og magasiner og er fordelt på 62 forskjellige språk, inkludert norsk, kvensk og nordsamisk.
PressReader vil være et nyttig verktøy både i språkopplæring og i samfunnsfag og historie, samtidig som det også er et tilbud til fremmedspråklige elever.  Magasintjenesten spenner vidt,  fra spanskspråklig utgave av Vogue til det franskspråklige litteraturtidsskriftet Book og tidsskrifter om økonomi og politikk på mange språk. Publikasjonene er søkbare på genre, tema, språk og land.

Oppstartsseminar – Folkebibliotek som kunnskapsaktør

Lars Egeland fra Oslo Met holdt et viktig innlegg hvor han poengterte at Bibliotekets kjerneidé  ikke er å låne ut bøker, men å formidle kunnskap og opplevelser.

Torsdag 24. mai ble starten for prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør markert med et seminar. Prosjektet handler om hvordan bibliotekene skal bli bedre til å levere bedre tjenester til publikum gjennom samarbeid og ny organisering. Det var deltakelse fra 13 kommuner. Lenvik deltok som vertskommune, og man kan derfor si at 15 kommuner deltok.

Oppsummering av de enkelte punktene på seminaret.

Sommerlesekampanjer for barn og ungdom

Tilsammen 20 bibliotek i Troms deltar i sommerlesekampanjer for barn og ungdom.

I kampanjen Les for svingende, som eies av Tromsø bibliotek og byarkiv, deltar Bok-og kulturbussen og Longyearbyen bibliotek sammen med kommunene Kvæfjord, Karlsøy, Ibestad, Skjervøy, Lyngen, Storfjord, Nordreisa, Kvænangen, Salangen og Sørreisa. Tromsø deltar selvfølgelig.
Målgruppen er barn fra seks til tolv år.

Kampanjen Sommerles er en nasjonal kampanje hvor målgruppen er barn fra 1. – 7. klasse. Her er det er det bibliotekene i  Harstad, Torsken, Tromsø, Målselv, Skånland, Bardu og Lenvik som deltar.

Startskuddet for begge kampanjene er 1. juni.

For å delta er det bare å kontakte et av de aktuelle bibliotekene.

 

Arbeidsstipend til forfatteren Kristin Bjørn

En glad Kristin Bjørn mottar arbeidsstipendet fra biblioteksjef i Nordland Anita Munch Kulset.

Forfatter Kristin Bjørn fra Tromsø er den første som har mottatt de nordnorske fylkeskommunenes arbeidsstipend for forfattere. Stipendet er på 100 000 kroner. Bjørn skal bruke stipendet til å sette av tid til å arbeide videre med tekstideen som fulgte søknaden.
Arbeidsstipendet er et av tiltakene i den nordnorske litteraturstrategien.

Målet med strategien er å stimulere til mer litterær produksjon i Nord-Norge.

Verdens bokdag

I dag mandag 23. april markerer folkebibliotekene i Troms Verdens bok- og opphavsrettsdag.

I anledning dagen vil  vi prate bøkene ut av hylla.  Fra kulturfondbøkene har vi valgt temaet: Viten om kroppen, med fantasifulle og pirrende titler.  Vi har også valgt å ta med noen lokale bøker og hvem vet kanskjed dukker det opp flere titler etter hvert. Sjekk ut vår YouTubekanal og bli fristet du og!

Du finner også e-bøker til Verdens Bokdag i BookBites.

Vellykket seminar om digital veiledning og personvernloven

Gjertrud Strand Sanderød fra KS på talerstolen i fylkestingssalen

Gjertrud Strand Sanderød fra KS.

Torsdag 5. april arrangerte Troms fylkesbibliotek et seminar om digital veiledning og personvernloven hvor biblioteksjefene og deres kommunale ledere var invitert.  Dette seminaret avsluttet vårt arbeid i Troms innenfor Digidel-programmet.

Fylkesbiblioteket mottok midler i Digidel-programmet og gjennomførte våren 2017 fire regionale seminarer for ansatte i folkebibliotek. Seminarene ble holdt i samarbeid med NAV, Skatt Nord og Sparebanken Nord-Norge, hvor etatene presenterte sine digitale tilbud rettet til publikum, og en felles samling høsten 2017 hvor vi gjennomgikk åpne læringsressurser på nettet, blant annet iKomp, som er UIT Norges arktiske universitets læringsressurs for informasjonskompetanse.

Gjertrud Strand Sanderød fra KS fortalte om Digihjelpen som er en videreføring av regjeringens satsningsprogram for å øke innbyggernes digitale deltagelse og kompetanse – Digidel, som gikk fra 2015-17. Digihjelpen er en håndbok for kommunene som vil gi et tilbud om dette til sine innbyggere.

Både Digidel og Digihjelpen er forankret i Meld. St. 27 (2015-2016) «Digital agenda for Norge», hvor det blant annet pekes på kommunenes folkebibliotek som en arena der digital veiledning og opplæring kan foregå.

Biblioteksjef Mette Westgaard og kommunalsjef Håvard Haug fra Ringsaker kommune fortalte om hvordan de har jobbet internt i kommunen for sammen å gi sine innbyggere et godt tilbud.

Fylkesarkivar, og personvernombud i Troms fylkeskommune, Hilde Lange, avsluttet dagen med å orientere oss om den nye personvernloven.

Seminaret ble strømmet og kan sees her. I ettertid ser vi at det var mer enn 30 personer som så på livestrømmen.