Stor utstilling om Idar Kristiansen åpnet

Willy Ørnebakk holder åpningstalen. Foto: Ørjan Bertelsen

6. mai åpnet en utstilling om Idar Kristiansen på Senter for nordlige folk i Manndalen. Idar Kristiansen var lærer, forfatter, lyriker, journalist og kunstner fra Kåfjord. «Mitt liv er en serie anekdoter, sammensatt av en rekke små hendelser», sa Idar Kristiansen.

Senter for nordlige folk, Troms fylkesbibliotek, Nord-Troms museum og Halti kvenkultursenter har samarbeidet om utstillingen som har sett nærmere på Kristiansen kunstnerliv og mangesidige talenter. Utstillingen ble åpnet av fylkesråd Willy Ørnebakk. Fylkesrådens åpningstale

Om utstillingen på nettsidene til Senter for nordlige folk

Samme dag var det også åpning av den nyrenoverte kultursalen i senteret hvor Troms fylkeskommune har vært involvert på flere måter.

Niko Valkeapää bidro under åpning av den nye kultursalen. Foto: Ørjan Bertelsen

Omtale på nettsidene til Troms fylkeskommune

Lyngen folkebibliotek er på flyttefot

Litt moro må man ha det når man flytter

Biblioteket har vært i samme bygning i 28 år, og de siste sju årene har de vært plaget med vannlekkasjer. Nå er det så ille at de må flytte ut innen 1. mai. Det er fortsatt litt usikkerhet rundt hvor de skal flytte, kommunestyret tar en avgjørelse 4. april.  De nye biblioteklokalene blir en midlertidig løsning til nye lokaler er tilgjengelige, så de må

Det er nok å ta av både av esker og bøker.

belage seg på ny flytting igjen om noen år. De midlertidige lokalene har nok atskillig mindre areal og arbeidet med å slanke samlingen betraktelig før flytting er viktig. Kassering og nedpakking er i gang og Edel Olsen fra fylkesbiblioteket bidrar med hjelp til det. Utenfor biblioteket står en container klar til å fylles og mange bøker blir også lagt ut for salg. Biblioteksjef Åse Hansen satser på å åpne i de nye lokalene i løpet av juni.

 

Bibliotekplanen vedtatt i fylkestinget

Regional bibliotekplan for Troms 2017 – 2028 er nå enstemmig vedtatt i fylkestinget. Uttalelsene fra politikerne var positive og flere la vekt på at det var gjort et godt og solid stykke arbeid. Andre ting som kom fram i debatten var viktigheten av at lokale politikere anerkjenner bibliotekene og bevilger nødvendige ressurser og utredning av behovet for bokbuss i Midt-Troms. Fylkesråd for næring, kultur og helse,  Willy Ørnebakk poengterte at bibliotekene må være der folk bor.

Les mer på tromsfylke.no

En nordnorsk litteraturstrategi

I Den nordnorske kulturavtalen 2014-2017 er litteratur ett av fire satsingsområder. Fylkeskommunene skal bidra til bedre rammebetingelser for forfattere og for formidling av litteratur og det er ønskelig å stimulere til økt samarbeid med andre kunstformer, særlig film og teater. På bakgrunn av dette er det utviklet en felles litteraturstrategi for de tre nordligste fylkene. Denne er vedtatt av fylkestingene i Troms og Finnmark i mars og skal behandles i Nordland i juni. Målet med strategien er å styrke produksjon og formidling av nordnorsk litteratur. Fylkesbibliotekene i de tre fylkene har i samarbeid kommet fram til strategien og vil ha hovedansvar for at den følges opp.

Det skal etableres et årlig nordnorsk stipend for skjønnlitterære forfattere på kr 100 000. Det settes av kr 150 000 i stimuleringsmidler som skal gi nordnorske forfattere anledning til å promotere seg på nasjonale arenaer, og slik styrke sitt kandidatur for nasjonale stipend.

Les hele litteraturstrategien

Søtbibliotekan – nytt regionalt nettverk

Og her er alle søtingene: Hege Jasmin Andersen (Kvæfjord), Tor Holmstad og Annli Tandy, (Harstad), Anne Kristiansen, (Ibestad), Timm Vis (Kvæfjord), Monica Hansen, (Gratangen), Anne Strømmesen, (Lavangen), Kristin Nicolaisen (Harstad), Anne Gerd Lehn, (Bok- og kulturbussen), Stine Iversen, (Harstad), Ingvild Johansen, (Ibestad), Melita Båfjord (Skånland) og foran selfiefotograf Line Rubach, (Harstad)

Biblioteksjefene fra Astafjordbibliotekene og Sør-Troms møtte hverandre fredag 3. mars 2017 i Harstad. Her ble de enig om å etablere et regionalt nettverk, Søtbibliotekan.
Harstad folkebibliotek får ansvar for å være et samlings- og kontaktpunkt. Det var videre enighet om at det kan samarbeides om turnélegging, markedsføring, arrangementsdeling og andre aktuelle ting.
Det første regionale møtet skal holdes på Harstad folkebibliotek i juni under Festspillene i Nord-Norge. Harstad bibliotek inviterer og lager program til dette møtet, hvor samarbeidet også skal diskuteres. Møtene og referatskriving skal gå på omgang mellom bibliotekene.

Fylkesbiblioteket applaudere og ønsker lykke til!

Selvbetjente utlån i Bok- og kulturbussen i Sør-Troms

Høsten 2016 installerte Bok- og kulturbussen selvbetjent utlån. Med hjelp fra Bibliofil og IT-konsulent Kurt Frovåg ved Harstad bibliotek, fikk vi koblet den nye automaten sammen med vår bibliotekbussmaskin.

Grunnen til at vi kjøpte inn selvbetjeningsautomat var at det tidvis, spesielt der det var store skoleklasser, ble lange køer for å få registrert innlevering og utlån. De fleste skolene har avtale med foreldrene om at utlånte medier skal innleveres før nytt utlån. Dermed gikk mye av utlånstiden til køståing, og det ble lite tid til å finne materiell og til formidling.

Vi hadde lenge vurdert om vi skulle foreta denne investeringen. Ville det være teknisk mulig med en slik løsning i en bibliotekbuss? Hvor skulle skjermen plasseres? Og hvordan ville det fungere å ha to maskiner i bussen?

Når det gjaldt plassering løste det seg ganske fort, fordi vi har en ekstra arbeidsbenk midt i bussen til bruk for våre utøvere når vi har undervisning etc. i bussen. Der kunne automaten monteres på et stativ, slik at vi fremdeles har ei tilgjengelig benkeplate. Utfordringen videre var et sted å sette innleverte bøker. I en buss er det ikke bare å sette inn en ekstra reol ved siden av automaten. Vi har klargjort en ekstra hylle til innlevering, men foreløpig velger vi å ta innlånet på den ordinære maskinen. Elevene legger alt materiale til innlevering på skranken og vi gjør jobben, så kan de bruke tiden til å finne nye medier.

Elever ved Vik skole i Kvæfjord kommune får opplæring i bruk av selvbetjeningsautomaten.

Det er derimot til stor hjelp å ha mulighet til å benytte to maskiner til utlån. Lærerne hjelper de minste med selvbetjent utlån, mens de eldste elevene selv kan benytte automaten, til stor glede for dem. Nå er det ikke bare gleden over å ha funnet den boka, men jeg ser også gleden over å ha mestret en ny oppgave. Det hele har også bidratt til å frigjøre mer tid slik at jeg kan være mer bak i bussen i lag med elevene og bidra med veiledning og hjelp til å finne nytt materiell. Etter hvert vil dette fungere bedre, etter som lærere og elever blir mer vant til å benytte automaten.

En bonus ved å ha investert i automaten er at det er mulig å benytte USB og koble den opp mot prosjektøren i taket. Dermed er vi ikke avhengig av å ha en ekstra PC/Mac med i bussen for å vise film etc. Derfor er vi veldig fornøyd med å ha kjøpt selvbetjeningsautomaten og anbefaler også andre bibliotekbusser å vurdere dette.

Trespråklig eventyrturné 2017

Kåfjord bibliotek og Bibliotek- og kulturbussen har for femte gang gjennomført en flerspråklig eventyrturné. Rundturen er gjennomført i samarbeid med Samisk Språksenter, Halti kvenkultursenter og bibliotekene i Nord-Troms.

261 barn og 55 voksne i seks Nord-Troms kommuner har hatt gleden av å motta dette kulturtilbudet de siste to ukene. Barn og voksne har gjennom 14 dager fått presentert samisk og kvensk kultur og språk gjennom sang og fortellinger med mere.

Biblioteksjef i Kåfjord Arne Steinnes retter en stor takk til Ane-Alis Vatne Johansen og Siri-Janne Koht fra Samisk språksenter i Kåfjord og Tove Raappana Reibo fra Halti kvenkultursenter i Nordreisa, som igjen har levert et meget godt kultur- og språktilbud til førskole- og småskoleelever i Nord-Troms! Tusen takk til bibliotekene i Nord-Troms for samarbeidet med planlegging og forberedelser til turneen og tusen takk til vår dyktige bokbussmann, Jim Arne Olsen, som har sørget for at tilbudet nådde trygt frem til alle på ruteplanen.

Se bilder fra turneen på Kåfjord kommunes sider. 

Økt utlån av e-bøker

Folkebibliotekene i Troms lånte i 2016 ut 9221 e-bøker. Dette er en liten økning fra 2015, og det er utlånet til voksne som har økt. Den største økningen var i september og november. Noe av årsaken til økningen i disse månedene kan ha sammenheng med at fylkesbiblioteksjefen informerte om e-bøker i et intervju med NRK på Nasjonal bibliotekdag 1. september. Og at vi i oktober fikk  e-bøker av oversatte titler via innkjøpsordningen. Tilbudet ble større og bedre kjent.

Folkebibliotekene mottar e-bøker via innkjøpsordningene fra Norsk kulturråd. I tillegg kjøpes det inn andre titler. Av det totale utlånet for 2016 er 50% utlån av e-bøker fra Norsk kulturråd.

Utlånet av e-bøker i Troms startet i 2013. Tilbudet er et samarbeid mellom folkebibliotekene i Troms og Troms fylkesbibliotek.