Les for svingende og Sommerles feirer aktive lesere

Smilende forfatter og vinner.

Se så fornøyde de er, forfatter Jan Tore Nordeng og vinner Hannah Mikaela.

Avslutningsfester for sommerens lesekampanjer arrangeres i disse tider i flere bibliotek, vi har skrevet litt fra to av dem.

16. september møtte rundt 100 barn og voksne spent opp på bokfesten «Les for svingende på Tromsø bibliotek og byarkiv. 750 lesekort var levert inn, noe som betyr at barn fra hele Tromsø har lest nesten 4000 bøker i løpet av sommeren! De som leverte inn lesekort deltok i trekkinga av 20 premier.

31. august markerte Lenvik avslutning for deres lesekampanje Sommerles med en bokfest. De som deltok på festen fikk møte forfatteren Jan Tore Nordeng. Som seg hør og bør på en bokfest, ble det trukket ut premier. Hovedpremien var å få navnet sitt skrevet inn i forfatterens bok som han nå skriver på.

Mange av de andre bibliotekene i fylket har  også hatt eller skal ha bokfest og feire leseglade barn.
For eksempel Skjervøy

Markerer Nasjonal bibliotekdag 1. september med felles kampanje

Fylkesbiblioteket har valgt Nasjonal bibliotekdag som en av fire felleskampanjer vi kjører sammen med folkebibliotekene i Troms. I år har vi valgt å sette fokus på bibliotekenes informasjonskompetanse, kildekritikk og fake news.

Fylkesbiblioteket har også laget folderen Velkommen til folkebibliotekene i Troms og trykket opp brosjyren Oppdag falske nyheter.

Arrangement i bibliotek i Troms:

I Tromsø har Tromsø bibliotek og byarkiv, skolebiblioteket på Breivang videregående skole, universitetsbiblioteket ved UiT Norges arktiske universitet og Troms fylkesbibliotek gått sammen om en markering på Strandtorget 12.00 – 16.00.

Nordreisa bibliotek
Tromsø bibliotek og byarkiv
Lyngen folkebibliotek
Skjervøy folkebibliotek
Ibestad folkebibliotek
Balsfjord folkebibliotek

Nasjonal bibliotekdag skal løfte frem alle typer bibliotek, fra små skolebibliotek til Nasjonalbiblioteket – fra heldigitale bibliotek til bokkassen i barnehagen. Norsk bibliotekforening er initiativtaker til Nasjonal bibliotekdag.

Bibliotek er den kulturinstitusjonen som når flest mennesker og de fleste har et forhold til bibliotek og litteratur. Folkebibliotekstatistikken viser at aktivitet og besøk i folkebibliotekene øker. Totalt ble det registrert 22,4 millioner besøk i norske folkebibliotek i 2015.

Formidling i folkebibliotek overtar etter Folkebibliotek som litteraturhus

Det treårige prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus ble avsluttet i vår. Erfaringene gjennom prosjektet viser at arrangement i bibliotek har vært kjærkomne tilskudd i bibliotekenes tilbud til befolkninga. Tilbudet videreføres under navnet Formidling i folkebibliotek – aktivitet 2017 i samarbeid med folkebibliotekene og ved hjelp av nye midler fra Nasjonalbiblioteket og egenandel fra bibliotekene. Aktivitetene skal omfatte foredrag og forfattermøter om sakprosa, forfattermøter om skjønnlitteratur, lesesirkler, høytlesning og kompetanseheving som omfatter formidlings- og arrangørkompetanse.

Sluttrapport Folkebibliotek som litteraturhus
Arrangement vår 2017

Oppstart for iKomp i VGS

Onsdag denne uka var det klart for det første møtet mellom UB og de tre skolene som skal delta i prosjektet iKomp i VGS. Ansvarlig kontaktperson ved UB, Lars Figenschou presenterte iKomp for skoleledere, skolebibliotekarer og ressurspersoner fra skolene, koordinator for universitetsskolene Geir Gabrielsen og Trine Mellem fra fylkesbiblioteket. Han understreket blant annet at det er de ser at det er en mismatch mellom studentenes faktiske ferdigheter og de krav og forventninger de møter. Det er også en tydelig sammenheng mellom høy informasjonskompetanse og høy grad av læring.

Skolene er positive til å få et verktøy for kildebruk og læringsstrategier og påpeker at iKomp i VGS ikke kan være noe de gjennomgår en gang for alle, men må tas opp flere ganger i ulike fag. Det ble også understreket at det er viktig å spre kunnskap og ansvar for dette, ikke plassere det hos noen få nøkkelpersoner. Det vil bli satt ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra alle skolene og ulike studieretninger som skal utvikle to varianter av iKomp for elever på ulike trinn.

Prosjektsøknad

Folkebibliotek som kunnskapsaktør

Fylkesbiblioteksjef Birgit Larsen på biblioteksjefmøtet i mai 2017

Fylkesbiblioteksjef Birgit Larsen

Troms fylkesbibliotek, Universitetsbiblioteket i Tromsø og folkebibliotekene i fylket skal samarbeide om hvordan folkebibliotekene kan være fagbibliotek i sine lokalsamfunn. Et samarbeid mellom folkebibliotekene i Troms og Universitetsbiblioteket i Tromsø gir nye muligheter, spørsmålet er hvordan universitetsbiblioteket kan være «Litt ditt» ute i lokalsamfunnene?

Mariann Løkse fra UB i Tromsø

Seksjonssjef Mariann Løkse fra UB i Tromsø

Universitetsbibliotekets (UB) primærrolle er å serve de som er tilknyttet universitetets studiesteder, men har også, som en del av universitetet, en samfunnsrolle. UB er et offentlig bibliotek og kan brukes av alle voksne over 18 år. Folkebibliotekene og universitetsbiblioteket har de samme brukerne de skal lage tjenester for. Universitetsbiblioteket kan bidra med kunnskap, læring og formidling i lokalsamfunnene.

Folkebibliotekene utenfor byene må kanskje kunne tilby mer avanserte fagbibliotektjenester enn folkebibliotek i byene. I så fall må folkebibliotekene ha en samarbeidspart med kompetanse og som kan veilede. En slik tjeneste kan UB gi.

Alle skal kunne det de gjør, og alle skal gjøre det de kan. Det betyr at ikke alle skal levere de samme tjenestene, noen må kunne – og levere mer enn andre. Det må derfor i fellesskap utvikles rutiner og arbeidsmåter og utarbeides minstestandarder.

Som en liten smakebit kan man gå inn på Lenvik biblioteks Youtubekanal og se de to foredragene som UB holdt under seminaret Referansearbeid og helseinformasjon:

Informasjonskompetanse og samfunnskompetanse: Dannelse og kildekritikk ved Mariann Løkse

Rollen som referansebibliotekar ved Grete Overvåg

Arbeidet med å implementere Nordnorsk litteraturstrategi er i gang.

Foto: Finnmark fylkesbibliotek/Evy Andersen

Finnmark fylkesbibliotek er tillagt oppgaven som sekretariat for arbeidet, og hadde invitert fylkesbibliotekene i Nordland og Troms til arbeidsmøte 22. til 23. mai i Vadsø. Arbeidsgruppen består av Aud Tåga (Troms), Sunniva Knutsen (Finnmark) og Sissel Holtet (Nordland).
På møtet ble det diskutert hvordan det skal arbeides med strategien og hvilke eksterne søkeinstanser man skal søke støtte hos for å kunne gjennomføre andre tiltak i strategien enn arbeidsstipend til forfattere og stimuleringsmidler.

Les litteraturstrategien.

Stor utstilling om Idar Kristiansen åpnet

Willy Ørnebakk holder åpningstalen. Foto: Ørjan Bertelsen

6. mai åpnet en utstilling om Idar Kristiansen på Senter for nordlige folk i Manndalen. Idar Kristiansen var lærer, forfatter, lyriker, journalist og kunstner fra Kåfjord. «Mitt liv er en serie anekdoter, sammensatt av en rekke små hendelser», sa Idar Kristiansen.

Senter for nordlige folk, Troms fylkesbibliotek, Nord-Troms museum og Halti kvenkultursenter har samarbeidet om utstillingen som har sett nærmere på Kristiansen kunstnerliv og mangesidige talenter. Utstillingen ble åpnet av fylkesråd Willy Ørnebakk. Fylkesrådens åpningstale

Om utstillingen på nettsidene til Senter for nordlige folk

Samme dag var det også åpning av den nyrenoverte kultursalen i senteret hvor Troms fylkeskommune har vært involvert på flere måter.

Niko Valkeapää bidro under åpning av den nye kultursalen. Foto: Ørjan Bertelsen

Omtale på nettsidene til Troms fylkeskommune