Innspill til ny stortingsmelding om kultur

Bibliotekene ønsker bedre kontakt mellom Kulturdepartementet og utdanningsdepartementet. Det er ønskelig med et helhetlig blikk på bibliotek. Man må stille spørsmålet: Hva slags bibliotektjenester trenger folk? Det trenges en nasjonal bokbase for e-bøker, og e-bøker må slippe moms. Det trengs midler til barne- og ungdomsbibliotekar som kan jobbe tett opp til skolebibliotek. Dette var noe av det som ble tatt opp på Kulturdepartementet innspillseminarer. 6. desember i Tromsø.

Blant dem som hadde meldt inn innlegg var Kristin Strand Iden, biblioteksjef Lenvik, Wenche Ratama, biblioteksjef Skjervøy og Paul Henrik Kielland, biblioteksjef Tromsø. Arne Harald Steilbu, bibliotekar ved Lenvik bibliotek holdt innlegg på vegne av Norsk bibliotekforening spesialgruppe skole. Innleggene kan leses her: Kristin Strand Iden fra Lenvik , Wenche Ratama fra Skjervøy, Paul-Henrik Kielland fra Tromsø og Arne-Harald Steilbu for NBF skole.

Takk for et vellykket biblioteksjefmøte!

Onsdag og torsdag var vi samlet i Tromsø til høstens biblioteksjefmøte.

I alt 17 kommuner var til stede og det setter vi stor pris på! I tillegg hadde vi besøk av Hilde Ljødal fra Nasjonalbiblioteket (NB) og Mariann Løkse og Grete Overvåg fra Universitetsbiblioteket i Tromsø (UB).

Som vanlig hadde fylkesbiblioteket lagt opp til et fullt program med mange temaer.
Hovedtema denne gangen var prosjektsøknader, hvor vi fikk gode råd fra NB og sammen med UB jobba med innholdet til en felles prosjektsøknad for prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør. Vi fikk også tid til planlegging av 2018 og et seminar om referansearbeid.

I tillegg deltok vi på to programposter på Bransjeseminar for litteraturfeltet hvor vi fikk innblikk i medias, forlags og festivalenes rolle i synliggjøring av litteratur og den nylig vedtatte nordnorske litteraturstrategien.

I folkehelsas ånd bevegde vi oss litt rundt i byen mellom de ulike temaene og hadde felles middag på onsdag kveld. Deltakerne og fylkesbiblioteket er enig om at disse møtene er nyttige og lærerike og gjør oss i stand til å jobbe i fellesskap. Vi er i gang med å samle referater, presentasjoner og oppsummere – alt legges ut på ressurssiden når det er klart.

Takk igjen for at dere møter opp og deltar aktivt!

 

Denne uka markerer bibliotekene i Troms Nordisk bibliotekuke

Rundt i fylket har de ulike bibliotekene arrangementer og utstillinger som det er verdt å få med seg. Stikk innom, eller sjekk nettsiden til ditt lokale bibliotek for å finne ut hva som skjer.

Initiativtakere til Nordisk bibliotekuke er PR-foreningen for Nordiske Biblioteker og Foreningen Norden.
Ønsket var å synliggjøre den nordiske fortellertradisjonen og spre nordisk litteratur i alle de nordiske landene. Grunnidéen som bibliotekuka bygger på er at – når det er som mørkest i Norden, tenner vi et lys og samles for å lese og lytte til historier fra litteraturen.

Hvert år har et tema og årets tema er Øyer i Norden. Derfor inviterer vi barn, unge og voksne til å bli med på øyhopping i den nordiske litteraturen. Du finner tips om bøker og bokomtaler, med årets tema, på nettsiden til Nordisk bibliotekuke. I tillegg vil ditt lokale bibliotek kunne hjelpe deg å finne andre aktuelle bøker. En del bøker kan du også låne som e-bok via E-lån Troms.

Finland 100: Tegnekonkurranse.
Hva med å kombinere høytlesingsstunden med litt kunstnerisk utfoldelse?
I anledning Finlands 100-års jubileum vil Finlands ambassade i Oslo og Foreningen Norden invitere barneskoleelever i hele Norge til tegnekonkurranse for å feire 100-årsdagen den 6. desember 2017.
Frist for å sende inn bidrag er 17. november.

Vi ønsker alle en god lesestund, enten ved morgengry eller i skumringstimen.

Denne uka gjennomføres det to forfatterturneer i folkebibliotekene i Troms.

Forfatter Fartein Horgar har holdt foredrag om norsk kolonihistorie og slavehandel i Harstad og Tromsø. Torsdag kveld skal han til Salangen folkebibliotek.
Norge, som del av dobbelmonarkiet Danmark Norge har ei kolonihistorie. Dette er lite omtalt. Våren 1672 legger seilskipet Færø til ved øya St. Thomas i Karibia, og ganske raskt etableres det et samfunn her for produksjon av sukker. Til det trengs det hardfør arbeidskraft og folk fra Afrika egner seg godt til dette, og slavehandel er et faktum. Horgar har gitt ut to bøker om temaet: «Paradisets elendige» og «I slaktermåneden». Den tredje boka er på tur. De historiske hendelsene i romanene har funnet sted, mens hovedpersonene i romanene er fiktive.

På tirsdag holdt Fartein Horgar foredrag om Bob Dylan på Harstad bibliotek. Horgar har tidligere gitt ut et leksikon om Bob Dylan sammen med Steinar Olafsen og Petter Myhr. Tom Roger Aadland, som har omsatt tekster av Dylan til nynorsk «illustrerte» foredraget med musikk.

Forfatter Ellen Hofsø startet sin turne på Skånland bibliotek mandag kveld, så gikk turen til Balsfjord og på onsdag stod Lavangen for tur. På torsdag får Tranøy besøk. Hofsø har tatt for seg temaet barnevandring fra Finland til Norge i 1860. Barn ble sendt med flyttsamer over til Norge, bort fra hungersnød i heimlandet. Barna ble overlatt til norske familier, gjerne som arbeidskraft slik hovedpersonen Kaarina ble. Hofsø har jobbet mye med det historiske materialet for å får tidsbildet så riktig og troverdig som mulig.

Norsk bibliotekforening Nord lyser ut Bibliotekpris for Nord-Norge 2017

Prisen er på 10 000,- kroner og tildeles annethvert år til en person eller et bibliotek i Nord-Norge som har markert seg i biblioteklandskapet eller gjort en spesiell innsats for å gjøre biblioteket mer synlig i lokalsamfunnet. Bibliotekprisen for Nord-Norge deles ut i samarbeid mellom NBF Nord og fylkesbibliotekene i Nordland, Troms og Finnmark.

Hvis du er medlem av Norsk bibliotekforening og har tanker om hvem som fortjener årets pris, kan du sende inn forslag med en kort og god begrunnelse til styret i NBF Nord innen 1. desember.

Positiv utvikling på Balsfjord folkebibliotek

Forfatterne Ingvild Holvik og Kjersti Kollbotn i samtale på Balsfjord folkebibliotek.

Forfatterne Ingvild Holvik og Kjersti Kollbotn i samtale på Balsfjord folkebibliotek.

Balsfjord folkebibliotek utmerker seg for tida med høg aktivitet og godt tilbud. Dette har ikke bare ført til god omtale på lederplass i Nye Troms 26. september, men også god omtale fra ordfører Gunda Johnsen i siste formannskapsmøte. Her framhever hun de ansattes innsats og sier: «At de klarer alt det de gjør, gjennom to halve stillinger, er imponerende. Ordføreren trekker fram at det ikke bare er fokus på utlån av bøker, men også formidling av kultur og aktiviteter.
To av arrangementene i oktober har fått støtte fra prosjektet Formidling i folkebibliotek, som ledes av Troms fylkesbibliotek. Arrangementet 11. oktober hvor Liv Helene Willumsen snakket om «Dømt til Ild og bål» hadde 44 besøkende.

Forfattermøtet med Ingvild Holvik og Kjersti Kollbotn 18. oktober hadde 8 besøkende. På biblioteket omtales begge arrangementene i positive ordelag.

Digital kompetanseheving – del to

Eddie Pedersen holder foredrag.

Eddie Pedersen fra Kompetanse Norge snakka om veiledning av voksne og digitale tjenester.

Tirsdag 10. oktober arrangerte fylkesbiblioteket seminaret Digital kompetanseheving. Seminaret er en oppfølging av de regionale seminarene vi holdt i vår med forelesere fra NAV, Skatt Nord og Sparebank1 med midler vi har fått fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet er å øke kompetansen hos ansatte som skal drive veiledning innen digital kompetanse for innbyggerne. Deltakerne kom både fra folkebibliotek og bibliotek i videregående skole.

To av de aktive deltakerne på seminaret, Wenche Ratama og Margrethe Haslund.

To av de aktive deltakerne på seminaret, Wenche Ratama og Margrethe Haslund.

Dagen starta med at fylkesbibliotekets Tanmayo Olsen og Trine Mellem ga en presentasjon av 23offentligeting og iKomp og litt informasjon om ny personvernlov som trår i kraft i mai 2018. Det ble også informert om muligheten for at kommunene kan søke
tilskudd til utvikling av kommunale veiledningstilbud innen digital kompetanse. Her er det søknadsfrist allerede 13. oktober.

Eddie Pedersen fra Kompetanse Norge hadde et underholdende og nyttig innlegg om hva man må legge vekt på og hva man absolutt ikke bør gjøre når man veileder voksne. Han kunne også fortelle at Kompetanse Norge skal videreføre, oppdatere og videreutvikle kurs- og opplæringsressursene som ligger på digidel.no.

Regine Normann 150 år

Til dette huset flyttet i Skånland flyttet Regine Normann. Huset er nå en del av Sør-Troms museum.

Skånland folkebibliotek markerte 2. oktober at det er 150 år siden Regine Normann ble født.
Hun ble født i Bø i Vesterålen 29. juli 1867 og døde på Steinsland i Skånland 14. august 1939. Regine Normann hadde to måneder tidligere flyttet til sin farfars gård i Skånland for å tilbringe sine siste år her med skriving.

Normann er kjent som den store norske eventyrforfatteren, men hun ga også ut romaner, til sammen 18 bøker på Aschehougs forlag. Hun var en stor forteller, noe guttene hun var lærer for i Oslo visste å sette pris på.

Liv Helene Willumsen snakket om Regine Normanns liv og gjerning for 35 frammøtte. Willumsen er professor i historie og har skrevet doktorgrad om Regine Normann og gitt ut biografien «Havmannens datter: Regine Normann – et livsløp», i tillegg til en rekke andre publikasjoner om henne.

Liv Helene Willumsen sammen med to av Normanns slektninger, Kristoffer og Martin.

Nina Kristin Nilsen på forfatterbesøk i Skjervøy og Nordreisa

Boka Sepp, biografien om Leonhard Seppala er nettopp kommet ut. Forfatteren Nina Kristin Nilsen besøkte Skjervøy og Nordreisa follkebibliotek i den forbindelse. Siden Skjervøy var første stedet boka ble presentert, ble jo dette boklanseringa. Det passet godt siden Seppala bodde på Skjervøy i oppveksten.

Seppala ble en svært kjent hundekjører i Canada, han deltok også i serumsløpet for å bringe fram vaksinasjon til avsidesliggende steder. Nilsen har sjøl skrevet boka om Sepp som hun egentilig ville lese.

Både temaet og forfatteren hadde lokal tilknytning. Begge deler skulle borge for suksess, noe det ble.

Blant publikummerne på Skjervøy var det ei godt voksen dame, 96 år, som husker Seppala da han besøkte Skjervøy i 1950.

Foto: Skjervøy folkebibliotek

Foto: Skjervøy folkebibliotek

 

Les for svingende og Sommerles feirer aktive lesere

Smilende forfatter og vinner.

Se så fornøyde de er, forfatter Jan Tore Nordeng og vinner Hannah Mikaela.

Avslutningsfester for sommerens lesekampanjer arrangeres i disse tider i flere bibliotek, vi har skrevet litt fra to av dem.

16. september møtte rundt 100 barn og voksne spent opp på bokfesten «Les for svingende på Tromsø bibliotek og byarkiv. 750 lesekort var levert inn, noe som betyr at barn fra hele Tromsø har lest nesten 4000 bøker i løpet av sommeren! De som leverte inn lesekort deltok i trekkinga av 20 premier.

31. august markerte Lenvik avslutning for deres lesekampanje Sommerles med en bokfest. De som deltok på festen fikk møte forfatteren Jan Tore Nordeng. Som seg hør og bør på en bokfest, ble det trukket ut premier. Hovedpremien var å få navnet sitt skrevet inn i forfatterens bok som han nå skriver på.

Mange av de andre bibliotekene i fylket har  også hatt eller skal ha bokfest og feire leseglade barn.
For eksempel Skjervøy