NB

Nasjonalbibliotekets strategiske råd
Nasjonalbiblioteket har opprettet et Strategisk råd for å følge opp Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018. Rådet skal bidra til at Nasjonalbiblioteket fører en god, regelmessig og samordnet dialog med bibliotekene i strategiperioden. Rådet består av 15 medlemmer fra bibliotek over hele landet.

Rådets medlemmer er:

Dagmar Langeggen
Ruth Ørnholt
Birgit Larsen
Leikny Haga Indergaard
Tereza da Silva
Leon Bang-Hetlevik
Evy Sisilie Bergum
Mari Eeg
Jørgen Hovde
Vidar Lund
Mona Myrland
Anne Kristin Rødal
Kristin Danielsen
Lisbeth Tangen
Trud Berg

Dagsorden, referat og delgagerliste fra møter i Nasjonalbibliotekets strategiske råd.

2017-05-24 – Dagsorden til møtet i Nasjonalbibliotekets strategiske råd
2017-05-24 – NB-Metadata-undersøkelse mai 2017
2017-05-24 – Oppsummering arenamidler 2016 og 2017
2017-05-24 – Referat
2017-05-24 – Deltagerliste


2016-10-25 – Dagsorden til møtet i Nasjonalbibliotekets strategiske råd
2016-10-25 – Referat
2016-10-25 – Deltagerliste


Statusoppdatering fra Nasjonalbiblioteket pr 20.4.2016 for saker som ble drøftet 8.mars
2016-03-08 – Dagsorden
2016-03-08 – Referat
2016-03-08 – Deltagerliste


2015-11-26 – Referat