Fjernlån

NASJONALBIBLIOTEKET LANSERER NYTT BIBLIOTEKSØK

Biblioteksøk er fortsatt under utvikling og Troms er ett av foreløpig fem fylker som tester. Vi oppfordrer dere til å informere om Biblioteksøk på deres nettsider og i biblioteket. Det er viktig at alle mulige feil som oppdages, meldes inn til bibsok@nb.no, slik at tjenesten kan bli bedre. Vi har laget en tekst og flyer som dere kan bruke på nettsidene. Dere kan også kontakte SveinArne.Tinnesand@nb.no  for å bestille trykte flyers til å legge ut i biblioteket.


Fjernlån og innlån er hjemlet i Bibliotekloven

§ 1.Målsetting: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Og i

§ 3.Lånesamarbeid, registrering mv.: Bibliotekene skal følge felles regler om lånesamarbeid og registrering, og for innlevering av statistikk. Departementet kan gi nærmere forskrift.

Felles retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebiblioteksektoren sier noe om hvordan fjernlån skal praktiseres.


 

BIBSYS ASK BLIR TIL ORIA

Universitet- og høgskolebibliotekene skifter ut sitt biblioteksystem BIBSYS. Dette gjelder også for Nasjonalbiblioteket og Depotbiblioteket.

Onsdag 11/11-15 vil Oria erstatte BIBYS ASK. Men fjernlånsbestillinger til bibliotek i Oria vil ikke fungere som normalt før i begynnelsen av 2016. Inntil da vil bestillinger som sendes via Oria, blir mottatt som e-post. Bestillende bibliotek må manuelt legge bestillingen inn i sitt fjernlånssystem, registrere hvilket bibliotek bestillingen er sendt til og hvem låner er.

Grunnen til dette er at protokollen NILL, som har sørget for at fjernlånsbestillinger flyter sømløst mellom de ulike biblioteksystemene, erstattes av protokollen NCIP. De forskjellige biblioteksystemene vil ha NCIP på plass til ulike tidspunkt, men i begynnelsen av 2016 forventes det å være på plass hos alle systemene.

Denne veilederen forklarer hvordan dere bestiller fjernlån i Oria:
http://www.bibsys.no/files/out/pdf/andre_dokumenter/fjernlaansbestilling_i_oria_for_bibliotek_utenfor_konsortiet.pdf
Vær obs på at det kan skje endringer på tekster og navn på faner i Oria som ikke stemmer med teksten i veilederen.

Les mer om Oria og fjernlån på disse sidene:

Om Oria:
http://www.bibsys.no/produkter-tjenester/produkter/soketjenesten-oria/

Om fjernlån:
http://www.bibsys.no/wp-content/uploads/2015/10/resource_sharing_alma.pdf

http://www.bibsys.no/produkter-tjenester/produkter/bibsys-biblioteksystem/fjernlan/


TO GET OR NOT TO GET?

Den 11. Nordiske fjernlånskonferansen ble arrangert i Norge i 2014.  Konferansen fant sted i Oslo 15.-17. oktober 2014 og ca 170 deltagere deltok. Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet var arrangør, i samarbeid med Troms og Akershus fylkesbibliotek.

Her kan du lese sluttrapporten fra konferansen, og se regnskapet.


FJERNLÅNSUNDERSØKELSER

Nasjonal fjernlånsundersøkelse 2014

Oppsummering

Spørsmålene

Svar og kommentarer fra Troms

Svarene fra alle fylkene

Kommentarer fra alle fylkene

Presentasjon 1

Presentasjon 2

Kartlegging litteraturforsyning i Troms 2012

Spørsmål og svar