Ordkalotten

Litteraturfestivalen Ordkalotten startet som et prosjekt i 2000 og 2001. Bygd på erfaringene fra dette ble det i 2002 etablert en formell organisasjon og et årlig arrangement; Tromsø internasjonale litteraturfestival. Troms fylkesbibliotek arrangerer årlig et litteraturseminar i forkant av festivalen.

Ingvild Solstad-Nøis er daglig leder for festivalen.

Program 2011 –  Formidling – kunst, kultur og sakprosa.

Beth Junckers foredrag, Estetik i praksis for børn og unge.

Program 2012 – 200 år siden Charles Dickens ble født

Program 2016 Bernt Lie-seminar