Tromsungdom leser

Tromsungdom leser er et litteraturformidlingsprogram med fokus på samtidslitteratur og har vært et årlig tilbud til de videregående skolene i Troms siden 2003. Troms fylkesbibliotek har ansvar for innholdet i programmet som består av en kursdag for norsklærere og bibliotekarer, bokprat med profesjonelle litteraturformidlere på skolene og et forfattermøte. Litteraturformidlingsprogrammet er del av tilbudet innen DKS for videregående skole. Programmets litteraturlister for hvert år publiseres  og er en ressurs for samlingsutviklingen på skolebibliotekene.

Kontaktperson Trine Mellem, telefon 77 78 82 05