Bokåret 2019

Det er opprettet en arbeidgruppe for Bokåret 2019. Gruppas mandat er å komme med forslag til felles litteraturprosjekter for 2019 for hele fylket og utarbeide en prosjektsøknad, som sendes når NB utlyser midler til «500 arrangement i 500 bibliotek» i Bokåret 2019. Medlemmer i gruppa er Susanne Baumgärtel, Tony Bjerketveit, Lene Kjølaas, Ellen Berg Larsen og Marit A. Somby.

Møtereferater:
Møte 21. juni 2018