Samefolkets dag

2017:
Det er i år 100 år siden samenes første landsmøte. Dette markeres med en felles feiring i Trondheim,Tråante, og ellers over hele landet hele året. Vi har laget en oversikt med forslag til utstillinger og arrangementer og mye annet som dere kan bruke.  Bildet og første del av teksten kan brukes i nyhetssak på egne nettsider. Nasjonalbiblioteket har laget en plakatutstilling som tilbys gratis til folkebibliotek. Plakater som bestilles før fredag 27. januar skal leveres før 6. februar.