Nasjonal bibliotekdag

Nasjonal bibliotekdag skal løfte frem alle typer bibliotek. Fra små skolebibliotek til Nasjonalbiblioteket – fra heldigitale bibliotek til bokkassen i barnehagen.

Siden 1. september er på en lørdag i år har vi lagt vår markering til fredag 31. august. Vi bygger videre på fjorårets arrangement med stand i Storgata hvor vi deler ut brosjyrer og informerer om bibliotekenes digitale ressurser, kildekritikk og falske nyheter. Tromsø bibliotek stiller med barnebokbussen hvor vi også kan demonstrere de ulike basene.

I markeringen vil vi løfte frem prosjektene Folkebibliotek som kunnskapsaktør og Formidling i bibliotek og gjennom disse fremheve bibliotekene. Vi samarbeider med Tromsø bibliotek, NBF avdeling Nord-Norge, Universitetsbiblioteket og en av de videregående skolene.

Materiellet vi har til utdeling på standen er brosjyrene Oppdag falske nyheterFolkebibliotekene i Troms (kort oversikt over tjenestene i biblioteket), Pressreader, Folkebibliotekenes digitale tjenester (oversikt over de digitale tjenestene) og bokmerke til Samisk bibliotektjeneste. Du kan laste opp PDF-filene og bruke disse fritt.

Har du gode ideer eller noe du vil vi skal bidra med er det bare å ta kontakt. Vi vil gjerne ha innspill.

Det vil være opp til de enkelte bibliotekene i fylket hvordan dere vil markere dagen for å løfte frem deres bibliotek. Logoer finner dere på NBFs nettsider. Bibliotek med  WordPress-nettsider fra oss har logoene liggende i sitt mediebibliotek. Husk å benytte arrangementskalenderen og nyhetsfeltet på nettsiden for å markedsføre digitalt.
Norsk Bibliotekforening, som eier kampanjen, oppfordrer alle bibliotek til å invitere en politiker eller rektor inn i sitt bibliotek på Nasjonal bibliotekdag 1. september.

Sjekk ut NBFs Idébank 2017 for Nasjonal bibliotekdag: Idébank 2017