Nasjonal bibliotekdag

Nasjonal bibliotekdag skal løfte frem alle typer bibliotek, alt fra små skolebibliotek til Nasjonalbiblioteket – fra heldigitale bibliotek til bokkassen i barnehagen. Vi i Troms har valgt Nasjonal bibliotekdag som en av de fire felleskampanjene vi kjører i 2018. Norsk bibliotekforening er initiativtaker til Nasjonal bibliotekdag.

Fylkesbiblioteket er i gang med å planlegge dagen. I fjor hadde vi stand, på Stortorget i Tromsø, hvor vi fokuserte på bibliotekenes tilbud, digitale ressurser og kildekritikk/falske nyheter. Vi tenker å bygge videre på dette og lage et liknende arrangement. Samtidig vil vi løfte frem prosjektene Folkebibliotek som kunnskapsaktør og Formidling i bibliotek og gjennom disse fremheve bibliotekene. vi tenker å samarbeide med Tromsø bibliotek, NBF avdeling Nord-Norge, Universitetsbiblioteket og en av de videregående skolene.

Vi kommer til å trykke opp nytt materiell til utdeling på standen. I første omgang er det brosjyrene, Oppdag falske nyheter, PressReader, Folkebibliotek i Troms (kort oversikt over tjenestene i biblioteket), Folkebibliotekets digitale tjenester (oversikt over de digitale tjenestene) og bokmerket til Samisk bibliotektjeneste. Vil du ha en eller flere av disse er det bare å ta kontakt med Linda M. Tindholm – tlf. 77 78 82 15.

Har du gode ideer eller noe du vil vi skal bidra med, er det bare å ta kontakt. Vi vil gjerne ha innspill.

Det vil være opp til de enkelte bibliotekene i fylket hvordan dere vil markere dagen for å løfte frem biblioteke. Logoer finner dere på NBFs nettsider. Bibliotek med  WordPress-nettsider fra oss har logoene i mediebiblioteket. Husk å benytte arrangementskalenderen og nyhetsfeltet på nettsiden for å markedsføre digitalt.
Norsk Bibliotekforening, som eier kampanjen, oppfordrer alle bibliotek til å invitere en politiker eller rektor inn i sitt bibliotek på Nasjonal bibliotekdag 1. september.

Les mer om hvordan NBF foreslår at vi planlegger og tilrettelegger for dette.

Sjekk ut NBFs Idébank 2017 for Nasjonal bibliotekdag: Idébank 2017