Felles kampanjer

På biblioteksjefmøtet i desember 2016 ble vi enig om at fylkesbiblioteket skal lage materiell og forslag til markering av noen merkedager. Vi lager forslag til tekst dere kan bruke på nettsidene, til utstillinger, plakater og arrangement. Hver merkedag har sin egen undersider hvor vi legger ut lenker, bilder og forslag til markering.