Felles kampanjer

På biblioteksjefmøtet i desember 2016 ble vi enig om at fylkesbiblioteket skal lage materiell og forslag til markering av noen merkedager. Vi lager forslag til tekst dere kan bruke på nettsidene, til utstillinger, plakater og arrangement. Hver merkedag har sin egen undersider hvor vi legger ut lenker, bilder og forslag til markering.

Tilbakemeldinger og gjennomføring av felleskampanjene

Samefolkets dag, 6. februar
2017 Tilbakemeldinger – Traaante og samefolkets dag.
2018 Tilbakemeldinger 

Verdens bok og opphavsrettsdag, 23. april
2017 Tilbakemelding Verdens bok og opphavsrettsdag
2018 Tilbakemeldinger Verdens bok og opphavsrettsdag 23 april

Nasjonal bibliotekdag, 1. september 
2017 Tilbakemeldinger – Nasjonal bibliotekdag

Nordisk litteraturuke (tidligere Nordisk bibliotekuke), uke 46 (12. – 18. november)
2017 Tilbakemeldinger  – Nordisk bibliotekuke