Fylkesbibliotekseminar 2015

Her er en oversikt over programmet med lenke til de fleste av presentasjonene.

Stornaustet Felles åpning. Velkommen. Praktisk informasjon og struktur/arbeidsform
Stornaustet Initiere, planlegge og finansiere utviklingstiltak – forberedelse av utviklingsarbeid. Erfaringer (suksess og feiling), utfordringer og løsningsforslag
Hovedinnleder: Aust-Agder, Hege Solli. Alle skal med.
Hovedinnleder: Hordaland, Ruth Ørnholt. 
Kafebord: Hovedinnledere + fire eksempler
Ex. 1 Nord-Trøndelag, Kari Hortman
Ex. 2 Vestfold, Steinar Engeland, Litteraturhus Vestfold
Ex 3 Buskerud, Jannicke Røgler, eBib
Ex 4 Hedmark, Karianne Aam Prosjektet «Ta en bibliotekar og la henne vandre» – Fra planleggingsstadiet til praktisk gjennomføring i et lite fylkesbibliotek
Etter hovedinnledningene fordeles deltakerne på seks kafebord. Hovedinnlederne og de fire som skal presentere eksempler fordeles på de seks bordene. Deltakerne skifter mellom bordene, vi regner med to skift. De som «eier» bordet presenterer sitt eksempel/sine erfaringer, deretter blir det samtaler og erfaringsutveksling rundt bordet.
Stornaustet Samarbeid mellom NB og fylkesbibliotekene – samarbeidsområder og samarbeidsformer. Refleksjon og forslag.
o   Au. Unni Minsås.
o   Akershus, Tordis Holm. Resultater fra kartlegging av kommunenes syn på prosjektutvikling.
o   Buskerud, Trond Minken
o   Nasjonalbiblioteket, Svein Arne Tinnesand
Videre tre paralleller. Fordelt på møterommene Stornaustet, Butikken og Posthuset Alle seminar har en hovedinnledning og to til tre eksempler. Alle innledninger skal ha hovedvekt på arbeidsform og framheve suksessfaktorer, utfordringer og erfaringer.
Stornaustet Max 25 deltakere Butikken Max 25 deltakere Posthuset Max 20 deltakere
Hverdagen i fylkesbiblioteket, hvordan organiserer vi den?
Hovedinnleder: Aust-Agder, Randi Nilsen. Vår reise fra å være fylkesbibliotek med driftsoppgaver, til å være utviklingsaktør med ansvar for bibliotek og kultur.
Ex. 1 Troms, Birgit Larsen. Fra kaos til struktur
Ex. 2 Akershus, Cathrine Undhjem. Et skråblikk på den hektiske hverdagen.
Samarbeid mellom fylkesbibliotekene Hovedinnleder: AU, Hildegunn Hestnes
Ex. 1 Buskerud, Trond Minken. BØVAT-samarbeidet mellom fylkesbibliotekene i Buskerud, Østfold, Vestfold, Akershus og Telemark.
Ex. 2 Østfold, Mona Ekelund. Samarbeid om litteraturformidling
Vgs/utdanningsetaten som arbeidsfelt og samarbeidspart. Ikke lenger lovpålagt, fordi det er en selvfølge, eller?
Hovedinnleder: Vest-Agder, Gunn Brenden-Larsen. Skolebibliotekplan vgs med vekt på utfordringer ved implementering.
Ex. 1 Rogaland, Vidar Lund.
.Ex. 2 Hordaland, Ruth Ørnholt. Bakgrunn i samarbeid om skolebibliotekplan.

Fredag 12. juni

Stornaustet Max 25 deltakere                   Butikken Max 25 deltakere Posthuset Max 20 deltakere
Et rom for forbedring – om plan og planarbeid
Hovedinnleder: Troms, Marit Somby.
Ex. 1 Aust-Agder, Mari Senumstad Hauge. Det nye skolebibliotekprosjektet med vekt på grunnskole
Ex. 2 Buskerud, Trond Minken. Om bibliotekstrategien med fokus på implementering.
Ex. 3 Vest-Agder, Kari Skibenes. Planlegging i kommunene 

Kompetanse. Strategi, planer, gjennomføring

Hovedinnleder: Aust-Agder, Kristin Havstad. Samarbeid for kompetanseutvikling
Ex. 1 Buskerud, Camilla Sørbye. Buskerudbibliotekene som møteplass
Ex. 2 Hordaland, Elin Golten. Kompetanseplan
Ex. 3 Troms, Aud Tåga. Samarbeid med utdanningsinstitusjoner.
Organisere og gjennomføre utviklingstiltak for flere parter.
Hovedinnleder: Hordaland, Ruth Ørnholt.
Ex. 1 Møre og Romsdal, Ellen Kristin Bibliotekutvikling gjennom fylkesplan
Ex. 2 Akershus, Heidi Hovemoen. Om e-boksamarbeidet
Ex. 3 Buskerud, Jannicke Røgler. Nasjonalt program for økt digital deltagelse
Fylkesbibliotekets rolle i kommunereformen. Hvordan bidra til et godt resultat for folkebibliotektjenestene?
Hovedinnleder: Nord-Trøndelag, Kristin Storvig Et prosjekt om kommunereformen

Ex. 1 Hordaland, Ruth Ørnholt. Hva er det ideelle? En teoretisk modell med en ideell bibliotekstruktur i fylket etter kommunesammenslåinger.
Ex. 2 Akershus, Heidi Hovemoen. Status Akershus
Ex. 3 Østfold, Anne Berit Brandvold. Hva er hovedutfordringene?
Tjenesteproduksjon.Hva, hvorfor, hvordan? Hovedinnleder: Finnmark, Stine Qvigstad Jenvin
Ex 1 Buskerud, Jannicke Røgler. Webløft.
Ex 2 Akershus, Cathrine Undhjem. Bibliotekbuss.
Ex. 3 Nordland, Sissel Holtet. Fjernlån.
Samarbeid mellom fylkesbibliotek og store bibliotek. Utfordringer, eksempler og muligheter. Hovedinnleder: Buskerud, Trond Minken.
Ex. 1 Sør-Trøndelag, Arnhild Tveikra
Ex. 2 Vestfold, Steinar Engeland. Litteraturhusprosjektet – utfordringer og erfaringer
Ex. 3 Nord-Trøndelag, Morten Haugen. Ny fjernlånsmodellen i Nord-Trøndelag, med samarbeidsavtaler mellom fylkesbiblioteket og de fem mest folkerike kommunene.
Utviklingsledelse og utviklingsstrategier.Rudi Kirkhaug, Professor ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging. UiT Norges arktiske universitet

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kontroll Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.