Kompetanseheving

Barnsom leser på Gratangen bibliotek. Foto: Fotojegeren - Rune Jensen

Gratangen bibliotek. Foto: Fotojegeren – Rune Jensen

Studie-emnet «Barn, medier og bibliotek» (15 stp) ved bibliotekarutdanningen, OsloMet, tilbys for første gang som nettstudium i 2019. Søknadsfristen er 23. november 2018. Mer informasjon om studiet og påmelding på nettsidene til Trøndelag fylkesbibliotek.

Bibliotekene er arena for barns møte med litteratur og kulturelle opplevelser. Leseglede, nysgjerrighet og lek er beskrivende for aktiviteter som barnebibliotekarer legger til rette for. Både samfunnet, mediene og bibliotekenes tjenester er i stadig endring, og det stilles nye krav til kompetanse og engasjement. Nettstudiet «Barn, medier og bibliotek» settes i gang for å stimulere til kompetanseheving i bibliotek, og bedre bibliotektjenester for barn i hele landet.

Det er fylkesbibliotekene i Norge som har tatt initiativ til samarbeidet med OsloMet, slik at bibliotekansatte over hele landet har muligheten til å søke om studieplass, og følge studiet fra der de bor og jobber. Dette er gjort mulig gjennom prosjektet «Barnebibliotek – et kompetanseløft». Nasjonalbiblioteket støtter utviklingen av nettstudiet og samarbeidsmodellen mellom fylkesbibliotekene. Trøndelag fylkesbibliotek er prosjektansvarlig.

Studieavgiften til OsloMet må dekkes lokalt, men fylkesbiblioteket kan gi råd om hvor det kan søkes støtte. Det blir mulig å søke prosjektet om reisestipend i forbindelse med oppstartsamlingen i Oslo.

Ta kontakt med marit.andersen.somby@tromsfylke.no snarest hvis du er interessert! Logo Oslo Met Barn, medier og bibliotek