2018 Biblioteksjefmøte – oktober

Program


Tirsdag 16. og onsdag 17. oktober 2018

Sted: Sommarøy Arctic hotell

Tirsdag 16. oktober

Kl. 11.00 Avreise med felles buss fra Prostneset Tromsø

Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 13.00 Velkommen ved Birgit Larsen

Kl. 13.15 Dagens tema: Vi setter litteraturen og leseren i sentrum. Om Bokåret 2019, leseaksjoner og samarbeid med skoleverket. Ekstern foreleser, idédugnad og erfaringsutveksling.

Kl. 13.15 – 14.15 Foredrag med Ole Ivar Burås Storå fra Foreningen !Les «Hvorfor lese litteratur?»

Kl. 14.15. – 14.30 Pause

Kl. 14.30 – 15.45 Foreningen !Les sine leseaksjoner. Sommerles og Les for svingende!
Idédugnad og erfaringsutveksling med gode eksempler og fokus på hvordan samarbeide med ulike eksterne aktører.

Kl. 15.45-16.00 Pause

Kl. 16.00-17.00 Åpen post – send inn saker du vil ta opp eller fortelle om på forhånd.

Kl. 17.00-19.00 Spasertur for de som vil.

Kl. 19.00 Middag

Onsdag 17. oktober

Kl. 08.30 – 10.30 Prosjekt «Folkebibliotek som kunnskapsaktør» ved Aud Tåga

Kl. 10.30 – 11.00 Kaffe og prat

Kl.11.00 Vi planlegger neste år – Fokus på samhandling, våre felles kampanjer og arrangementer.

Ta med datoer du vil vi skal merke oss, arrangementer, idéer mm som bør legges inn i vår felles kalender.

Kl. 13.00 Lunsj

Kl. 13.45 Buss tilbake til Tromsø

Økonomi:
Kommunene dekker reiseutgifter. Fylkesbiblioteket dekker buss til Sommarøya, opphold på hotellet, lunsjer og middag tirsdag kveld. Påmeldingen er bindende. Eventuelle utgifter vi får som følge av avmelding må dekkes av den enkelte.

Velkommen skal dere være!