2017 Biblioteksjefmøte – november

Velkommen til Biblioteksjefmøte 15. og 16. november!

PROGRAM for biblioteksjefmøtet 2017
Sted: Radisson Blu hotell Tromsø

Onsdag 15. november
11.00-11.30 Velkommen og en kort runde – hva har skjedd siden sist?
11.30-12.15 Nasjonalbiblioteket v/Hilde Ljødal – Om prosjektsøknader
12.15 – 13.15 Lunsj
13.15 – 15.15 Tema: Folkebiblioteket som kunnskapsarena – prosjektsøknad
15.15 – 15.30 Vi beveger oss til bransjetreffet på Driv
15.30 – 16.30 Publikumsutvikling, synlggjøring: Forlags, festivalers og medias rolle.
16.30 – 17.00 Pause og vi beveger oss tilbake til Radisson Blu
17.00 – 18.00 Årshjul 2018 og evaluering av gjennomførte kampanjer. Snakke om de faste lyd/bilde-møtene.
Kl. 19.00 Middag på hotellet

Torsdag 16.november
OBS!  Vi starter dagen på Bransjeseminar for litteraturfeltet som holdes på Kulturhuset i Tromsø.
09.00-10.00 Tema: Litteratursatsing i kulturpolitikken, nasjonal litteraturpolitikk og nordnorsk litteraturstrategi
10.00 – 10.30 Pause og vi beveger oss til datarommet på Fylkeshuset.
10.30 -12.30 Seminar om referansearbeid.
12.30 – 13.30 Lunsj på Raddison Blu.
13.30 – 14.30 Forts. seminar om referansearbeid på hotellet.
14.30-15.00 Kort info om diverse, oppsummering/evaluering av dagene og avslutning med kaffe og noe å spise. Vel hjem!

Offisiell åpning av Ordkalotten 2017
17.00 – 18.00 på Tromsø bibliotek
Ved ordfører Kristin Røymo. Prolog ved Ánde Somby. Presentasjon ved Anna Fiske.
(Med forbehold om endringer)

Forberedelser til møtet:

Årshjul 2018 – Ta med datoer du vil vi skal merke oss, arrangementer mm som bør legges inn i vår felles kalender.

IKOMP
Som en del av forberedelsene til å diskutere bibliotekets rolle som kunnskapsaktør bør alle gjennomgå nettkurset iKomp før møtet.

Prosjektsøknad
Prosjektsøknad til Nasjonalbiblioteket om folkebibliotek som kunnskapsaktør skal utarbeides i samarbeid med UB. Utkast til prosjektsøknad sendes ut før møtet.

VIL DU DELTA PÅ ORDKALOTTEN 16.-18. november?
Vi minner om muligheten til reisestøtte for ansatte i folkebibliotek i Troms for å delta på Ordkalotten. Søknad sendes til aud.taga@romsfylke.no. Meld også fra om du kan tenke deg å være frivillig.

Økonomi:
Kommunene dekker reiseutgifter. Fylkesbiblioteket dekker oppholdet på Radisson Blu hotell, lunsjer og middag onsdag kveld. Påmeldingen er bindende. Eventuelle utgifter vi får som følge av avmelding må dekkes av den enkelte.

Annet:
Programmet til Bransjetreffet.

Påmelding:
Vi trenger svar på:

  • Trenger du overnatting fra 15,-16. november?
  • Skal du delta begge dager?
  • Deltar du på felles middag 15. november kl. 19?

Påmelding sendes til marit.andersen.somby@tromsfylke.no innen fredag 13. oktober 2017.