Kalender

mai
17
tor
Grunnlovsdag
mai 17 heldags
mai
21
man
2. pinsedag
mai 21 heldags
mai
24
tor
Folkebibliotek som kunnskapsaktør – oppstartseminar @ Fylkeshuset i Tromsø, fylkestingssalen
mai 24@10:30-17:30

 

Program

1030 -1100: Registrering, kaffe, te og noe å bite i

1100-1110: Velkommen

1110 – 1210: Kunnskapsformidling til samfunnet. Fokus på tjeneste:
Lars Egeland, læringssenterdirektør, Oslo Met Storbyuniversitetet

1210-1230: Pause

1230 – 1300: Kort gjennomgang av undersøkelsen: Morgendagens veileder. Innsikt om
informasjonsbehov i fremtiden, gjort av Opinion for Tønsberg og Nøtterøy
bibliotek.

1300 – 1400: Lunsj

1400 – 1500: Presentasjon av Nasjonalbibliotekets digitale ressurser:
Ingrid Endrerud, rådgiver, Nasjonalbiblioteket

1500 – 1545: Plan for arbeidet med prosjektet, forventninger, utfordringer og
mulige hindringer.
Aud Tåga, prosjektleder
Mariann Løkse, Universitetsbiblioteket UiT, samarbeidspart
Wenche Ratama, biblioteksjef Skjervøy, representant for folkebibliotekene

1545 – 1600: Kaffepause

1600 – 1700: Plan for arbeidet med prosjektet, arbeidsgrupper

1700-1730: Oppsummering

1730: Slutt

Påmelding sendes til aud.taga@tromsfylke.no innen 11. mai.

jun
1
fre
Les for svingende 2018
jun 1@08:40-sep 1@09:40

Tromsø bibliotek- og byarkiv har også i 2018 invitert alle 6-12-åringer til å delta på Les for svingende i perioden 1. juni- 1. september. Hensikten med kampanjen er å bidra til leseaktivitet gjennom en lang sommerferie ved å fokusere på lystlesing og leseglede.

I Troms fylke er det Bok- og kulturbussen. Longyearbyen bibliotek sammen med Kvæfjord, Karlsøy, Ibestad, Skjervøy, Lyngen, Storfjord, Nordreisa, Kvænangen Sørreisa og Salangen og kommuner som deltar.
Nettsiden for Les for svingende

Sommerles 2018
jun 1@08:46-aug 31@09:46

I Troms deltar bibliotekene i Harstad, Torsken, Tromsø, Målselv, Skånland, Bardu og Lenvik kommuner. Kampanjen går fra 1. juni fram til 31. august.

All informasjon om Sommerles vil foregå på Sommerles-bloggen
Passord er tilsendt alle deltagerbibliotekene.

Nettsiden til Sommerles

jun
5
tir
Lyd/bildemøte på Pexip – Publikumsutvikling
jun 5@08:30-10:00

Marit Somby vil ha en innledning om Publikumsutvikling – hva er det og hvordan kan bibliotekene drive med det? Etterfulgt av en samtale om hvordan dette kan jobbes med i det enkelte bibliotek.

Bruk denne lenken: https://vc.tromsfylke.no/webapp/ For å delta skriver dere inn fybib@vc.tromsfylke.no og eget navn og klikker Connect. Dere vil da bli bedt om å velge kamera og mikrofon, vanligvis velges dette automatisk.
Vi har opplevd at enkelte kommuner ikke har fått forbindelse og dette kan skyldes stengte porter i brannmuren. Mediaportene som må åpnes er UDP: 40000-44999

Alf Martinsen på vår IT-avdeling kan kontaktes ved behov for support. Han har 77788304 og e-post alf.martinsen@tromsfylke.no.

jun
8
fre
Siste skoledag før ferie
jun 8 heldags
jun
29
fre
Fritt Ord – Tilskuddsmidler til debatt og samtale
jun 29 heldags

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til debatt og samtale med utgangspunkt i nyere sakprosa og skjønnlitteratur. Det kan eksempelvis søkes midler til debattmøter, seminarer, forfattersamtaler eller diskusjonsforum.

Bibliotekene har de senere år fått en ny rolle som arena for offentlig samtale og debatt gjennom et utvidet arrangementstilbud. Hvilke nye debattemaer kan bibliotekene bringe inn i det offentlige rom? Hvilke aktuelle utgivelser og forfatterskap har potensial til å engasjere et bredt publikum? Hvilke debattemaer opptar dagens ungdom? Finnes det nye arrangementsformer som inspirerer publikum til dialog og meningsbrytning?

Søkere kan være folkebiblioteker eller enkeltpersoner og organisasjoner som har avtale med et bibliotek om arrangementer. Tilskudd kan søkes til enkeltarrangementer eller til en serie arrangementer. Tiltakene bør gjennomføres høsten 2018 eller i løpet av 2019. Søkere oppfordres til å utforme en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, aktiviteter og tidsperspektiv. Budsjett og finansieringsplan legges ved.

Fritt Ord søker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og styrke folkebibliotekene som formidlingsarena. Søknader leveres via vårt skjema på nett, se www.frittord.no og valget Søknadssenter. Innsendelsen merkes med «Kjør debatt» i tittelfeltet.

Søknadsfrist: 29. juni 2018.

Kontaktperson: Oskar Kvasnes, Fritt Ord, tlf. 23 01 46 44
E-post: oskar@frittord.no

Følg lenka til Fritt Ords nettsider.http://www.frittord.no/aktuelt/bibliotekutlysning-201819-kjr-debatt/

jul
12
tor
Riddu Riddu @ Kåfjord Troms
jul 12-jul 15 heldags