Kalender

jun
8
fre
Siste skoledag før ferie
jun 8 heldags
jun
29
fre
Fritt Ord – Tilskuddsmidler til debatt og samtale
jun 29 heldags

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til debatt og samtale med utgangspunkt i nyere sakprosa og skjønnlitteratur. Det kan eksempelvis søkes midler til debattmøter, seminarer, forfattersamtaler eller diskusjonsforum.

Bibliotekene har de senere år fått en ny rolle som arena for offentlig samtale og debatt gjennom et utvidet arrangementstilbud. Hvilke nye debattemaer kan bibliotekene bringe inn i det offentlige rom? Hvilke aktuelle utgivelser og forfatterskap har potensial til å engasjere et bredt publikum? Hvilke debattemaer opptar dagens ungdom? Finnes det nye arrangementsformer som inspirerer publikum til dialog og meningsbrytning?

Søkere kan være folkebiblioteker eller enkeltpersoner og organisasjoner som har avtale med et bibliotek om arrangementer. Tilskudd kan søkes til enkeltarrangementer eller til en serie arrangementer. Tiltakene bør gjennomføres høsten 2018 eller i løpet av 2019. Søkere oppfordres til å utforme en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, aktiviteter og tidsperspektiv. Budsjett og finansieringsplan legges ved.

Fritt Ord søker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og styrke folkebibliotekene som formidlingsarena. Søknader leveres via vårt skjema på nett, se www.frittord.no og valget Søknadssenter. Innsendelsen merkes med «Kjør debatt» i tittelfeltet.

Søknadsfrist: 29. juni 2018.

Kontaktperson: Oskar Kvasnes, Fritt Ord, tlf. 23 01 46 44
E-post: oskar@frittord.no

Følg lenka til Fritt Ords nettsider.http://www.frittord.no/aktuelt/bibliotekutlysning-201819-kjr-debatt/

jul
12
tor
Riddu Riddu @ Kåfjord Troms
jul 12-jul 15 heldags
jul
26
tor
Márkomeannu @ Gállogieddi
jul 26-jul 29 heldags
aug
7
tir
Lyd/bildemøte på Pexip – tema kommer
aug 7@08:30-10:00

Bruk denne lenken: https://vc.tromsfylke.no/webapp/ For å delta skriver dere inn fybib@vc.tromsfylke.no og eget navn og klikker Connect. Dere vil da bli bedt om å velge kamera og mikrofon, vanligvis velges dette automatisk.
Vi har opplevd at enkelte kommuner ikke har fått forbindelse og dette kan skyldes stengte porter i brannmuren. Mediaportene som må åpnes er UDP: 40000-44999

Alf Martinsen på vår IT-avdeling kan kontaktes ved behov for support. Han har 77788304 og e-post alf.martinsen@tromsfylke.no.

aug
31
fre
Nasjonal bibliotekdag 1. september
aug 31-sep 1 heldags

1. september er Nasjonal bibliotekdag. Nasjonal Bibliotekdag skal løfte frem alle typer bibliotek, alt fra små skolebibliotek til Nasjonalbiblioteket – fra heldigitale bibliotek til bokkassen i barnehagen. Initiativtaker, Norsk bibliotekforening. Ettersom dette er en lørdag vil dagen bli markert på litt forskjellige datoer på bibliotekene i fylket.

Se nyhetssak om markeringen.

Vår nettside for Nasjonal bibliotekdag

sep
4
tir
Lyd/bildemøte på Pexip – Tema BookBites
sep 4@08:30-10:00

Vi har nå hatt BookBites en stund og vet at dere har mange spørsmål og tilbakemeldinger. Vi inviterer derfor til et møte for å snakke om hvordan det fungerer og hva som kan bli bedre og dele erfaringer med hverandre.

Bruk denne lenken: https://vc.tromsfylke.no/webapp/ For å delta skriver dere inn fybib@vc.tromsfylke.no og eget navn og klikker Connect. Dere vil da bli bedt om å velge kamera og mikrofon, vanligvis velges dette automatisk. Vi har opplevd at enkelte kommuner ikke har fått forbindelse og dette kan skyldes stengte porter i brannmuren. Mediaportene som må åpnes er UDP: 40000-44999

Alf Martinsen på vår IT-avdeling kan kontaktes ved behov for support. Han har 77788304 og e-post alf.martinsen@tromsfylke.no.

sep
17
man
Kurs i grunnleggende søking @ Universitetsbiblioteket UiT Breivika, Teorifagbygget, hus 3. Avdeling psykologi og juss. Datarom: TEO-H3 3.416
sep 17@10:45-sep 18@15:30

Program for kurset

Mandag 17.september Tirsdag 18. september
1045 – 1125 Lunsj
Lunsjen (bagetter) blir servert i studentkantina
Teorifagskafeen, Teoribygget, hus 2. Huginbakken 22
0900 – 1130 Tredje bolk ved bibliotekarer fra UB
Kildekritikk, søketeknikk og søk i Google (og eventuelt andre søkemotorer): for eksempel iKomp og 23 offentlige ting 
1130 – 1400 Første bolk ved bibliotekarer fra UB
Open Access og søking på nett: for eksempel nora, high north, norge.no, statistisk sentralbyrå.
1130 – 1210 Lunsj
Varm lunsj som serveres i studentkantina
Teorifagskafeen, Teoribygget, hus 2. Huginbakken 22
1400 – 1430 Pause – lett servering 1215 – 1445 Fjerde bolk ved Tanmayo Olsen
IDUNN, A-tekst og PressReader
1430 – 1700 Andre bolk ved bibliotekarer fra UB

Søk i databaser/fagspesifikke kataloger: for eksempel oria, biblioteksøk, lovdata, pubmed.

1445 – 1455 Pause
1700 – 1715 Pause 1455 – 1525 Oppsummering
1715 – 1800 Oppsummering 1530 Maxidrosje til byen
1930 Pizza på Jonas

Drosje til campus:Buss rute 20 fra sentrum. Bussen går fra busstopp F4 i Fredrik Langes gate. Eksempel på busstider: kl. 1005 til UiT kl. 1015 og kl. 1025 til UiT kl. 1035.

Gå av ved MIX-kiosken i Universitetsvegen. UB avdeling psykologi og juss ligger rett over vegen. Gå ned trappa ved siden av MIX-kiosken for å komme til Studentkantina Teorifagskafen. Studentkafeen ligger på høyre hand.