Invitasjon til møte om midler til arenautvikling

0Z5A5070Rune Jensen

Bardu bibliotek etter gjenåpningen i vår. Foto Rune Jensen/Fotogjeteren

Nasjonalbiblioteket har lyst ut midler til arenautvikling.

Søknadsfrist er 1. oktober 2015

  • Bibliotek kan få støtte til lokal tilrettelegging av bibliotekrommet uten at det kreves egenandel.
  • Bibliotek kan få tilskudd til aktiviteter i bibliotek. Her stilles det krav om 20 % egenandel.

DET TRENGS BARE EN SØKNAD SJØL OM DET SØKES PÅ BEGGE TILTAKENE, ELLER OM TILTAKENE KOMBINERES

Flere bibliotek i Troms har allerede forberedt søknader til bibliotekromprosjektet eller til litteraturhusprosjektet. For dere bør denne utlysninga av  midler passe godt, men gjelder også for dere som ikke har hatt inne søknader.

På vegne av Troms fylkesbibliotek inviterer Marit Somby og Aud Tåga til lyd/bilde-møte onsdag 2. september for å diskutere mulige søknader fra bibliotek i Troms.

Vi setter opp to møter:

  • Det første fra kl. 1200 til 1250 (Fullbooket)
  • Det neste møtet fra kl. 1300 til 1350

Velg tidspunkt og send svar til oss innen 1. september. Oppgi telefonnummer for lyd/bilde. For de av dere som trenger andre tidspunkt, setter vi opp telefonmøte.

Vi håper at flere av dere vil søke på disse midlene – vi står til deres disposisjon når det gjelder råd og vink.