Har øvd på å være biblioteksjef og etter nyttår er det alvor

Wenche Ratama tiltrer som fast ansatt biblioteksjef i Skjervøy fra 1. januar 2017. Da har hun vikariert og seinere vært konstituert som biblioteksjef i til sammen tre år.

Wenche begynte å jobbe ved biblioteket i 2003. I en treårsperiode var hun også studiebibliotekkoordinator for studiebibliotekene i Nord-Troms. Så kombinerte hun bibliotekjobben med arbeidet på kulturhuset før hun var prosjektleder i tre år for utviklingsprosjektet i bibliotekene i Nord-Troms: Framtidas kunnskapsarena.  Dette var et stort og ambisiøst prosjekt som krevde god og tydelig ledelse og godt samarbeid mellom partene –  mange gode tiltak ble gjennomført.

Til tross for at Wenche nå er konstituert som biblioteksjef, sier hun at hun begynner i jobben på alvor etter nyttår. Det skal bygges videre på det gode arbeidet som har vært gjort ved Skjervøy bibliotek, men det skal også brukes tid på det som nytt er, som den bibliotekloven legger opp til. Det er å legge til rette for aktiviteter og formidling i biblioteket. Dessuten skal studiebiblioteket videreutvikles – en svært viktig oppgave.