Formidling i bibliotek – aktivitet 2017

Fylkesbiblioteket søker nå Nasjonalbibliotekets arenamidler for 2018 under punkt 1: Tilskudd til arrangementer og aktiviteter i bibliotek.
Søknaden omfatter folkebibliotekene i Troms, slik det ble bestemt på biblioteksjefmøtet i juni.
Arbeidsgruppa Formidling i folkebibliotekene/aktivitet 2017 har hatt møte om søknaden og kommet fram til at det skal søkes midler under følgende kulepunkt:
• samtale – og debattarrangementer, gjerne knyttet til lokale temaer eller formidling av bibliotekets innholdsressurser
• arrangementer og aktiviteter med ungdom som målgruppe
Denne søknaden krever 40 prosent egenfinansiering. Dette innebærer at bibliotekene må ha en større engenandel enn tidligere og det forutsettes derfor at bibliotekene budsjetterer med midler til formidling og aktivitet i biblioteket.


Erfaringene gjennom prosjektet «Folkebibliotek som litteraturhus» viser at arrangement i bibliotek har vært kjærkomne tilskudd i bibliotekenes tilbud til befolkninga. Etter ønske fra folkebibliotekene viderefører fylkesbiblioteket tilbudet i 2017 i samarbeid med folkebibliotekene ved hjelp av nye midler fra Nasjonalbiblioteket og egenandel fra bibliotekene. Aktivitetene skal omfatte foredrag og forfattermøter om sakprosa, forfattermøter om skjønnlitteratur, lesesirkler, høytlesning og kompetanseheving som omfatter formidlings- og arrangørkompetanse.