Litteraturhus

Folkebibliotek som litteraturhus

Fylkesbiblioteket har fått midler fra Nasjonalbiblioteket til et treårig prosjekt: «Folkebibliotek som litteraturhus». Målet for prosjektet er å utvikle folkebibliotekene i Troms som litteraturhus i tråd med formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek. Tiltakene og aktivitetene i prosjektet skal foregå i bibliotekene, som skal få økt arrangør- og formidlingskompetanse gjennom prosjektet. Det legges opp til et systematisk arbeid med nettverksbygging, organisering og utvikling av kompetanse.Avslutningsseminaret 25. januar 2017

På grunn dårlig vær, faktisk storm i kastene, kunne ikke alle som var påmeldt til seminaret delta. Seminaret ble likevel gjennomført, og prosjektlederen tok en gjennomgang av det som har skjedd i prosjektperioden. PPT fra avslutningsseminar viser ei kort oppsummering av prosjektet.

PowerPoint – Avslutningsseminar del 1
PowerPoint – Avslutningsseminar del 2

Etter lunsj ble deltakerne bedt om å komme med ønsker om hvilke aktiviteter man bør velge i prosjektet Arenamidler 2017.

Punktvis oppsummering:

 • Det er et bra arbeid som har vært gjort
 • Forfatterturneer med kjente navn som trekker folk
 • Sakprosa og skjønnlitteratur – samtal om felles tema
 • Samarbeid med skoler – inviter til biblioteket. Invitere spesielt norsklærere
 • Fortsette med kompetanseheving
 • Ressursgruppa kan lage kurs i å arrangere
 • Bibliotekene starter lesesirkler – formidling til disse
 • PR-kurs
 • Praktisk arrangementskurs
 • Krig er alltid aktuelt
 • Serieforfattere som Bente Pedersen (er kontakta, men kan ikke)
 • Leseombud – leser søker bok inn i formidling
 • Gi arrangementene navn og omtaler som inspirerer folk til å komme
 • Debattidé: Karlsøy og oppdrett
 • Lars Monsen og Cecilie Skog (kan ikke hyres gjennom prosjektet på grunn av pris)
 • Lokale foredrag
 • Filosofidebatt
 • Utvikle Lesersørvis for å kunne møte publikum. Metode som kan brukes en til en eller en til mange.
 • Tromsø kan kanskje streame bokmøtene og dele dette med bibliotekene – prøve det ut. Må ha en klar målgruppe og få ut bøker som ikke sirkulerer.
 • Forfatterforelesninger – Forfattersentrum
 • Lovverket: Biblioteket skal ha kompetanse og formidle og legge til rette, gode åpningstider og kvalifisert personale
 • Forpliktelser i forhold til samfunnsoppdraget

Søknader

Troms fylkesbibliotek har søkt Norsk kulturråd om midler til litteraturformidling.

Troms fylkesbibliotek har søkt Nasjonalbiblioteket om arenamidler til aktivitet – 2016.  Søknaden ble innvilget, og vi ble tildelt 500 000 kroner for 2017.

Troms fylkesbibliotek har søkt Fritt ord om midler til formidling om tvangsevakuring – 2016.   Denne ble ikke innvilget.

Troms fylkesbibliotek vil legge til rette for foredrag, seminarer og debatt om tvangsevakuering i samarbeid med folkebibliotekene. Mange ønsker å vite mer om hvorfor evakueringa fant sted og hvorfor bygder og byer ble brent. Nå er boka «Brent jord» om tvangsevakueringa kommet, den første i rekken av flere bokutgivelser i nær framtid som omhandler andre verdenskrig i Nord-Norge. Det blir samarbeid med universitetet i Tromsø, regionmuseum og historielag.

Festivaldeltakelse på vegne av litteraturhusprosjektet:
Åse Hansen, Lyngen og Tor Holmstad, Harstad deltok på Ordkalotten Tromsø internasjonal litteraturfestival 7.-8. oktober www.ordkalotten.wordpress.com

Gunn-Lill Johansen, Nordreisa og Tor Holmstad, Harstad skal besøke Finnmark internasjonale litterarurfestival www.finnlitt.no 18. og 19. november.


 

Les prosjektsøknadene på siden Prosjekter i Troms

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kontroll Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.