Litteraturhus

Folkebibliotek som litteraturhus

Fylkesbiblioteket har gjennomført et treårig prosjekt: «Folkebibliotek som litteraturhus» med prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket. Målet for prosjektet var å utvikle folkebibliotekene i Troms som litteraturhus i tråd med formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek. Tiltakene og aktivitetene i prosjektet har foregått i bibliotekene, som har fått økt arrangør- og formidlingskompetanse gjennom prosjektet. Det er gjort et systematisk arbeid med nettverksbygging, organisering og utvikling av kompetanse.

Sluttrapport for prosjektetAvslutningsseminaret 25. januar 2017

På grunn dårlig vær, faktisk storm i kastene, kunne ikke alle som var påmeldt til seminaret delta. Seminaret ble likevel gjennomført, og prosjektlederen tok en gjennomgang av det som har skjedd i prosjektperioden. PPT fra avslutningsseminar viser ei kort oppsummering av prosjektet.

PowerPoint – Avslutningsseminar del 1
PowerPoint – Avslutningsseminar del 2

Etter lunsj ble deltakerne bedt om å komme med ønsker om hvilke aktiviteter man bør velge i prosjektet Arenamidler 2017.

 

Som en videreføring av prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus mottok Troms fylkesbibliotek 500 000 kroner for 2017 til prosjektet Formidling i bibliotek – aktivitet 2017 .

søkte Troms fylkesbibliotek Nasjonalbiblioteket om arenamidler til aktivitet – 2016.  Søknaden ble innvilget, og vi ble tildelt

 


 

Les prosjektsøknadene på siden Prosjekter i Troms

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kontroll Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.