Kompetanseheving

Evalueringsspørsmålene etter søkekurset 17. og 18. september ble skrevet på tavla på gammelmåten.

Kurs i grunnleggende søking 17. og 18. september 2018
Kursprogram
Oppsummering