Artikler og dokumenter

Her legger vi ut lesestoff som er relevant for prosjektet.

Artikler:

Fra «Perspektiv», Bibliotekarforbundet i Danmark sitt fagmagasin:
Lerche, A. (2017). Bibliotekaren er garant for kvalitet.
Lerche, A. (2017) «Uden bibliotekarer får vi aldrig anvendt al den viden, der findes»

Fra Høgskolen i Oslo og Akershus:
Martnes, T. (2016) Skranken og referansebibliotekaren i dagens digitale tidsalder

Fra Regionbibliotek Stockholm:
Ahlqvist, E. ; Borrman, P. ; Johansson, H. ; Löfdahl, B. (2016) Pålitligt, lyhört och kompetent – tjänstekvalitet på bibliotek i teori och praktik

Dokumenter:
Ratama, W. (2010) Metodehandboka 2010. Metodehåndbok for studiebibliotekene i Nord-Troms. Revidert utgave
Lenvik bibliotek.  Folkehelsebibliotek – prosjektplan.

Prosjekter:
Tønsberg og Færder bibliotek sitt prosjekt ‘Morgendagens veilder’ er støttet av Nasjonalbiblioteket. Prosjektets mål: «Fornye folkebibliotekets tjenestetilbud på feltet referansearbeid og kunnskapsformidling, slik at dette møter dagens og morgendagens behov hos brukerne. Et operativt mål er å redefinere referansebibliotekaren som informasjonsveileder.»

Prosjektet har gjennomført en landsdekkende spørreundersøkelse: «Morgendagens veileder – Innsikt om informasjonsbehov i fremtiden»