Kunnskapsaktør

Mål
Utvikle folkebibliotekene som læringsarena for alle brukergrupper og som kunnskapsaktør tilpasset lokalsamfunnet slik at alle i fylket får tilgang til likeverdige tjenester.

Sammendrag av prosjektbeskrivelsen
Troms fylkesbibliotek søker om midler til et treårig utviklingsprosjekt Folkebibliotek som kunnskaps-aktør. Folkebibliotek og universitetsbibliotek har et klart og tydelig samfunnsoppdrag om å fremme opplysning og utdanning. Prosjektet tar utgangspunkt i dette oppdraget. Målet er å forbedre bibliotektjenesten og formidling av innhold innafor kunnskap og opplæring ved å organisere arbeidet slik at det gir tettere samarbeid og ei tydelig rolleavklaring mellom folkebibliotekene, fylkesbiblioteket og universitetsbiblioteket.

I prosjektet skal man finne fram til ei organisering av kunnskap- og informasjonstjenesten som kan gjøre folkebibliotekene i Troms mest mulig relevante for sine lokalsamfunn og sikre best mulig kvalitet i tjenesten. Arbeidet med heve kompetansen på dette området og utvikle samlingene vil inngå i prosjektet. Dette vil innebære utvikling av tjenester som støtter formell og uformell kompetanseheving hos bibliotekbrukerne. Deltakere i prosjektet er folkebibliotekene i fylket, Troms fylkesbibliotek og universitetsbiblioteket ved Norges arktiske universitet, universitetet i Tromsø.

Prosjektet skal bestå av fire hovedområder
1) Organisering og samarbeid om tjenester
2) Samlingsutvikling
3) Kompetanseheving
4) Markedsføring