Kunnskapsaktør

Troms fylkesbibliotek søker Nasjonalbiblioteket om midler til prosjekt «Folkebibliotek som kunnskapsaktør». Prosjektet ønsker å utvikle folkebibliotekene i Troms som læringsarena for alle brukergrupper og til kunnskapsaktør tilpasset sitt lokalsamfunn.

I prosjektet skal man finne fram til ei organisering av kunnskapsfeltet som kan gjøre folkebibliotekene mest mulig relevante for sitt lokalsamfunn. Det vil innbære utvikling av tilbud av uformell og formell kunnskap, kompetansearbeid og samlingsutvikling i løpet av prosjektperioden. Deltakerne i prosjektet er alle folkebibliotekene, fylkesbiblioteket og universitetsbiblioteket.