Selvbetjente utlån i Bok- og kulturbussen i Sør-Troms

Høsten 2016 installerte Bok- og kulturbussen selvbetjent utlån. Med hjelp fra Bibliofil og IT-konsulent Kurt Frovåg ved Harstad bibliotek, fikk vi koblet den nye automaten sammen med vår bibliotekbussmaskin. Grunnen til at vi kjøpte inn selvbetjeningsautomat var at det tidvis, spesielt der det var store skoleklasser, ble lange køer for å få registrert innlevering og …

Continue reading ‘Selvbetjente utlån i Bok- og kulturbussen i Sør-Troms’ »

Trespråklig eventyrturné 2017

Kåfjord bibliotek og Bibliotek- og kulturbussen har for femte gang gjennomført en flerspråklig eventyrturné. Rundturen er gjennomført i samarbeid med Samisk Språksenter, Halti kvenkultursenter og bibliotekene i Nord-Troms. 261 barn og 55 voksne i seks Nord-Troms kommuner har hatt gleden av å motta dette kulturtilbudet de siste to ukene. Barn og voksne har gjennom 14 dager …

Continue reading ‘Trespråklig eventyrturné 2017’ »

Bifall til samarbeidsprosjekt i Tromsø kommune

Tromsø bibliotek og byarkiv har fått støtte fra NB til prosjektet «Bedre bibliotek for barn og unge«. 15. desember ble det arrangert oppstartsseminar for prosjektet.  Leder av Bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket Svein Arne Tinnesand besøkte torsdag oppstartseminaretseminaret «Bedre (skole)bibliotek til barn og unge» i Tromsø, og gav bifall til det treårige prosjektet. Prosjektet er et samarbeid …

Continue reading ‘Bifall til samarbeidsprosjekt i Tromsø kommune’ »

Har øvd på å være biblioteksjef og etter nyttår er det alvor

Wenche Ratama tiltrer som fast ansatt biblioteksjef i Skjervøy fra 1. januar 2017. Da har hun vikariert og seinere vært konstituert som biblioteksjef i til sammen tre år. Wenche begynte å jobbe ved biblioteket i 2003. I en treårsperiode var hun også studiebibliotekkoordinator for studiebibliotekene i Nord-Troms. Så kombinerte hun bibliotekjobben med arbeidet på kulturhuset …

Continue reading ‘Har øvd på å være biblioteksjef og etter nyttår er det alvor’ »

Den første og siste jobben

Den muntre biblioteksjefen på Skjervøy, Grethe Lund har sluttet i jobben som biblioteksjef, men fortsetter som bibliotekar i 40% stilling samme sted. Etter snart 40 års iherdig innsats for folkebiblioteket i Skjervøy, for biblioteksaken i Troms og Nord-Troms spesielt er jenta fra Kongsberg som fant lykken i jobb og kjærlighet på ei øy i havet …

Continue reading ‘Den første og siste jobben’ »

Mer aktivitet i folkebibliotekene i 2017

Prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus avsluttes 31. mars, men sammen fortsetter vi arbeidet med aktiviteter i folkebibliotekene i Troms. Nasjonalbiblioteket har bevilget 500 000 kroner i arenamidler for 2017. Disse midlene i tillegg til noe egenfinansiering, men ikke minst egeninnsats gjør at bibliotekene kan tilby aktiviteter også i 2017. I søknaden til Nasjonalbiblioteket står det noe om …

Continue reading ‘Mer aktivitet i folkebibliotekene i 2017’ »

Godt biblioteksjefmøte på Sommarøy

Det var god oppslutning om biblioteksjefmøtet på Sommarøy. Nedenfor kommer litt om innholdet. Onsdag 30. november Flere nye biblioteksjefer er ansatt i løpet av året, og vi tok oss derfor god tid til en presentasjonsrunde før Marit Andersen Somby presenterte status for Bibliotekplan for Troms 2017-2028. Planen skal opp behandles i fylkestinget i mars 2017. Et …

Continue reading ‘Godt biblioteksjefmøte på Sommarøy’ »

Engasjement nytter – Kroken filial reddet!

Etter at det ble kjent at administrasjonen i Tromsø kommune foreslo å legge ned bibliotekfilialen i bydelen Kroken i Tromsø, har nærmiljøet vist stort engasjement for sitt bibliotek. Kroken og omegn bydelsråd har vært en av pådriverne i kampen for å bevare biblioteket. Andre har skrevet innlegg i avisene og opprettet facebookgruppa Nei til nedleggelse av Kroken …

Continue reading ‘Engasjement nytter – Kroken filial reddet!’ »

Skjervøy folkebibliotek 175 år

Skjervøy folkebibliotek brukte uke 46 til å markere at biblioteket er 175 år i år. I regi av prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus besøkte Ragnhild Bekkelund og Øystein Aarstad biblioteket. Begge jobber ved Tromsø bibliotek og byarkiv. Ragnhild er en dyktig og engasjert forteller og gjennomførte om formiddagen tre fortellestunder for 1. og 2. klasse. Øystein …

Continue reading ‘Skjervøy folkebibliotek 175 år’ »