Bli-ny-bibliotek! Vi vet at dere har ideer – vi har midler til disposisjon.

Biblioteksjefen i Gratangen presenterer  sitt lille prosjekt for oppmerksomme tilhørere på seminaret på Sommarøya i november 2013

Biblioteksjefen i Gratangen presenterer sitt lille prosjekt for oppmerksomme tilhørere på seminaret på Sommarøya i november 2013

Er det en krok i biblioteket som sårt trenger oppgradering?

Har dere behov for nytt inventar eller små ombygginger for å gjennomføre en aktivitet?

Trenger dere utstyr for å inkludere en ny brukergruppe?

Prosjekt Bibliotekrom i Troms har udisponerte midler på til sammen 100 000 kroner som kan bli dere til del i høst.

Meld inn behov og ideer nå!

Til hva?

  • Små oppgraderinger av bibliotekrommene i Troms. For eksempel nytt inventar/interiør, maling eller andre mindre endringer eller utstyr for å tilpasse bibliotekrommet til aktivitetene som skal skje der og til brukernes behov, nye som gamle.
  • Endringene må gjøres i samråd med prosjekt Bibliotekrom i Troms.
  • Vi har ingen begrensinger på størrelse. Hvor mange små prosjekter vi setter i gang avhenger av hvor mange som melder inn sine behov og hva vi bestemmer oss for å gjøre.
  • Husk at det er mulig å samarbeide med andre bibliotek.

Hva må dere gjøre?

  • Skriv en kort beskrivelse på maks 1 A4-side, med budsjett og fremdriftsplan og send e-post til marit.andersen.somby@tromsfylke.no innen torsdag 23. oktober 2014.
  • Skriv en kort rapport på maks 1 A4-side når arbeidet er utført, vedlagt regnskap og før- og etter-bilder.
  • Arbeidet må være utført og rapportert innen utgangen av 2014.

Spørsmål?