Bibliotekstatistikk og bibliotekstrategi

statistikk illustrasjonFylkestinget i Troms får ei sak om bibliotekstatistikk og bibliotekstrategi til behandling i møte 16.-17. juni. Statistikken for 2014 viser en fortsatt nedgang i utlånstall på fylkesnivå, men utlån av bøker til barn er fortsatt høyt og enda litt høyere enn i 2013. Mange kommuner har meldt inn tall for arrangement, flere har stor virksomhet og besøkstallene har økt. Regnskapstall for innkjøp av bøker og andre medier hadde en økning, det har ikke skjedd siden 2010. Fylkesrådet ber fylkestinget om å oppfordre kommunene til å ivareta bibliotektjenestene i kommunereformen, og om å oversende noen oppfordringer til arbeidet med bibliotekstrategien.