IBBY 2021

Høstkursene 

IBBY tilbyr fysiske kurs med presentasjon av årets barne- og ungdomslitteratur. Bibliotekene betaler for kursene og vi koordinerer disse. Grunnpakken består av tre kurs hvor årets bildebøker, barnebøker og ungdomsbøker presenteres. I tillegg kan man kjøpe kurset med presentasjon av fagbøker. I Troms og Finnmark presenteres også nye samisk utgivelser. 

Gjennom avtaler med IBBY har vi fått tillatelse til å strømme et av arrangementene til enkelte bibliotek. 

Arrangementer 2021

Tirsdag 23. november i Harstad
Onsdag 24. november i Tromsø
Torsdag 25. november i Senja. Dette arrangementet blir strømmet.
Program og påmelding kommer så snart arrangementsbibliotekene har dette på plass.

Formidlere 

Bildebøker – Stina Langlo Ørdal
Barnebøker og fagbøker – Siri Larsen 
Ungdomsbøker – Ann Helen Kolås Ingebrigtsen
Samiske barne- og ungdomsbøker – Edel Olsen

Kostnader og koordinering 

I fylket er kostnadene for fysiske arrangementer fordelt mellom fylkesbiblioteket og arrangementsbibliotekene. 

  • Grunnpakken kr 18 000, av dette dekker fylkesbiblioteket kr 8 000.
  • Fagbokkurset kr 4 000.
  • Kurset med samisk barne- og ungdomslitteratur dekkes av fylkesbiblioteket. 

Det vil være andre priser for de som mottar høstkurset via strømming. Hvert av kursene har en varighet på mellom 30 og. 60 minutter. Vi koordinerer og samarbeider med bibliotekene og IBBY om arrangement og kostnader.   

IBBY – Norsk barnebokforum 

IBBY utarbeider hvert år boklister over presenterte bøker. Disse listene er gode redskaper for å få et innblikk i og en oversikt over bøker du kan formidle til dine lånere.  

Norsk barnebokforum er den norske seksjonen av  International Board on Books for Young People. Oppgaven er å arbeide for å fremme god barne- og ungdomslitteratur, norsk og oversatt, både tekst og illustrasjon, først og fremst gjennom sin informasjonsvirksomhet.

Kontakt:
Linda M. Tindholm
Tlf. 77 78 82 15 / 997 49 388
Rådgiver