Hva tenker du på når jeg sier bibliotek?

Det første ungdommene vi møtte på Lyngseidet mandag denne uka tenkte på var «selvfølgelig» bøker – men et bibliotek kan romme så mye mer! Det var i alle fall ungdommene helt klar på når dagen var omme – det må vi fortelle til alle! Dere som jobber i bibliotek må bli flinkere til å fortelle om alt det man kan bruke biblioteket til – det fikk vi klar beskjed om!

For tiden er Lyngen folkebibliotek lokalisert i midlertidige lokaler i et forretningsbygg i Lyngseidet sentrum. Lyngen kommune jobber for tiden med et stedsutviklingsprosjekt, «Lyngenløftet». I planene ligger også ønske om et nytt kulturhus og bibliotek. Lyngen folkebibliotek fikk før jul tildelt midler fra kulturetatens Rom for kultur-prosjekt. Midlene fikk de for å kunne begynne planleggingen av det nye biblioteket sammen med ungdom fra kommunen. Selv om man ikke har kulturhuset eller den nye lokaliseringen klar, kan man begynne å legge grunnlaget for nye aktiviteter allerede nå.

Lyngen kommune ønsket å ha de unge med på en workshop for å gi dem tilhørighet og eierskap til prosjektet slik at man i etterkant i fellesskap kan skape gode rom og tiltak som de vil sette pris på og benytte seg av. Vi fokuserte i utgangspunktet på bibliotekets ulike roller og funksjoner (det vi kaller fokusområder) og deretter på hvordan man kan tilpasse bibliotekrommet i forhold til aktivitetene som ungdommene vil skal skje på biblioteket.

Det er alltid like morsomt og fascinerende og oppleve den endringen i holdningen til hva et bibliotek kan være, som skjer i «hodene våre» bare i løpet av noen få timer på workshop. Ungdommene i Lyngen ble fort varm i trøya og hadde mange gode idéer til aktiviteter og til hvordan bibliotekrommet kunne tilrettelegges for å bli et godt sted å være.

Vi hadde med oss interiørarkitekt Terese Simonsen fra firmaet «fra Innersia» og hennes oppgave nå etter workshopen er å lage forslag og idéskisser som kan brukes i det nåværende lokalet og i den videre planleggingen av nytt bibliotek. Vi fikk lagt et godt grunnlag for samarbeid i det kommende arbeidet.

De unge takka for en fin og lærerik dag og var glade for at de fikk oppleve og lære hva et bibliotek kan være. Ungdommene ville fortelle om hva de hadde opplevd til sine klasser. Representantene fra ungdomsrådet vil lage en film som forteller om bibliotekets muligheter som kan deles på sosiale medier.