Hva er publikumsutvikling? Og hvorfor skal bibliotekene drive med det?

Publikumsutvikling er en del av arbeidet med å synliggjøre bibliotekene. Også bibliotek må tenke på «merkevarebygging». Tirsdag 12. var tema for vårt lyd/bildemøte: Hva er publikumsutvikling? Og hvorfor skal bibliotekene drive med det?

Etter en innledning hadde vi en god diskusjon rundt temaet. De ansatte på bibliotekene vet mye om sine brukere, men det er lurt å sette ting ned på papiret for å få en større bevissthet om hvilke publikumsgrupper man har og hvem det er viktig å knytte kontakt med. Når man får en større oversikt over lokalbefolkningen så er det lettere å bygge nettverk og se hvem man kan samarbeide med og hva man kan gjøre i fellesskap.

Vi ønsker å fortsette arbeidet med dette og et ledd i det er å få utarbeidet en mal som kan brukes når man skal kartlegge sine brukergrupper. Takk for et konstruktivt møte!

Konsert i Lenvik folkebibliotek