Godt biblioteksjefmøte på Sommarøy

Det var god oppslutning om biblioteksjefmøtet på Sommarøy. Nedenfor kommer litt om innholdet.

Onsdag 30. november
Flere nye biblioteksjefer er ansatt i løpet av året, og vi tok oss derfor god tid til en presentasjonsrunde før Marit Andersen Somby presenterte status for Bibliotekplan for Troms 2017-2028. Planen skal opp behandles i fylkestinget i mars 2017. Et felles tiltak er lederutvikling, og det var satt av tid til å drøfte dette i grupper, som kom med mange gode innspill.
Et annet tiltak er felles årshjul. Hvilke felles dager og uker skal markeres i tillegg annet som bibliotekene ønsker å ha med? I løpet av denne økten ble tidspunkt for neste biblioteksjefmøte bestemt: 31. mai og 1. juni 2017. En ekstra dag sent på høsten, for å planlegge 2018, ble også diskutert. Under denne saken ble det også snakk om videreføring av tiltak fra litteraturhusprosjektet.
Siste post på programmet var innmeldte saker. Anne Strømmesen, Lavangen og Paul Henrik Kielland, Tromsø var blitt utfordret av Kristin Strand Iden, Lenvik til å snakke om samhandling med kommuneledelsen. Hvordan gjør dere det? Makerspace og katalogdata var også innmeldt og fikk hver sin korte presentasjon.

Torsdag 1. desember
Det var først en presentasjon av nyhetsbrevene. Hvorfor gis disse ut? Når fylkesbiblioteket fram med informasjon gjennom nyhetsbrevene? God tilbakemelding. De nye nettsidene som mange bibliotek nå har tatt i bruk, ble presentert. Samtale om hvordan de fungerer, og fylkesbibliotekets rolle i når det gjelder å tilrettelegge og hjelpe bibliotekene med sidene.
Etter denne programposten var biblioteksjefmøtet avslutta, og vi fortsatte med et faglig seminar:
«Referansekompetanse i folkebibliotekene». Foredragsholderne kom fra Universitetsbiblioteket i Tromsø: Mariann Løkse snakket om Informasjon og informasjonskompetanse, og Grete Overvåg om Rollen som referansebibliotekar . Dette var to gode foredrag som inspirerte deltakerne før de gikk i grupper for å diskutere  hvordan bibliotekene kan oppfylle sin rolle som kunnskapsaktør.

Se referat og lenker på denne nettsiden.