Giellavahkku – Samisk språkuke ble avholdt i uke 43 med aktivitet fra Under Nordlyset

Mange bibliotekbesøk og fysiske og digitale arrangement

Selv i den vanskelige og begrensende tiden vi er i nå viser bibliotek seg som møteplasser for kultur og interaksjon. Forholdsregler tas, men folk møtes for å ta del i kultur og litteratur. Sist uke var samisk språkuke hvor en rekke bibliotek i Troms og Finnmark hadde fysiske og digitale arrangement, tilrettelagt via Troms og Finnmark fylkesbiblioteks paraply Under Nordlyset. Besøkende var befolkningen i kommuner, voksne og barn. Via digital deling mellom bibliotekene i Troms og Finnmark får flere mulighet for å bli en del av det som skjer. Lokalt kunne det lages opplegg rundt tema og litteraturen og spørsmål fra bibliotekene kunne stilles til aktørene via strømmebibliotekene.

I forrige uke besøkte Jens Martin Mienna biblioteket i Nordreisa, Kautokeino og Porsanger. Tromsø bibliotek og byarkiv fikk besøk av Beate Heide og Berit Alette Mienna. Alta bibliotek hadde et samiskspråklig arrangementet med forfatterdebutant Edel Marit Gaino. Siri Broch Johansen, aktuell med sin nye bok Reivvet kommišuvdnii hadde om denne en nordsamisk samtale på biblioteket i sin hjemkommune Tana med Harald Gaski og hadde videre en norsk presentasjon og opplesning av boken på Sør-Varanger bibliotek. Flere av arrangementene ble strømmet. I den samiske uken hadde også Tone Elvebakk og Janne Olsby tre tospråklige fortellingsforestillinger i Gáivuotna/Kåfjord, men som ikke var rettet mot bibliotek.

Her finner du mer informasjon om arrangementene i samisk uke.

I den samiske språkuken var det rundt 200 elever og ca.235 publikum til sammen på de fysiske bibliotekarrangementene. I tillegg var ca. 124 elever og ca. 157 publikummere til sammen med i biblioteks digitale strømmearrangement. Totalt har det vært rundt 400 personer til stede ved bibliotekarrangementene i samisk språkuke. Dette er en start med i en delvis upløyd mark med fokus på digital deling og bibliotek som møteplass. Vi erfarer dette som spennende og lærende for alle involverte og vi har mottatt mange gode tilbakemeldinger. Under Nordlyset hadde oppstart i Samisk språkuke i uke 43 2020 og vil fortsette med fysiske og strømmende arrangement fram til mars 2021.

Informasjon om formidlingstiltaket Under nordlyset/Guovssahasa vuolde. Her finnes også utfyllende informasjon om tid og sted for de kommende strømmede arrangementene.