Folkehelsebibliotek – fordi kunnskap gir god helse

Smilende Sigrid Stangnes med mikrofon foran skjermen
Kursholder Sigrid Stangnes

Fredag 15. mars holdt Sigrid Stangnes kurs om «Folkehelsebibliotek» for bibliotekansatte i Sør-Troms. Harstad bibliotek var vertskap, og låste dørene slik at alle ansatte kunne delta på kurset.

Dette ble en fin kursdag om behovet for å kunne grunnleggende kildekritikk. Sigrid Stangnes snakket godt og engasjert om digital veiledning, ei rolle hun mener bibliotekene skal ha. Hun snakket også om hvor viktig det er å kunne informasjonskompetanse for blant annet å finne riktig helseinformasjon. Nordmenn søker mye helseinformasjon på nett, og det er viktig å kjenne til hvilke nettsider man kan stole på. Det ble også tid til å snakke om Wikipedia og om hvordan artiklene er gradert, noe som gir informasjon om artikkelens troverdighet. 

Sigrid Stangnes var prosjektleder for det toårige utviklingsprosjektet «Folkehelsebibliotek» som Lenvik bibliotek gjennomførte i 2016-2018. Prosjektet fikk støtte fra Nasjonalbiblioteket.
Målet med prosjektet var å gi ansatt i bibliotek, i helse- og omsorgssektoren og publikum bedre informasjonskompetanse og vise at bibliotek er en folkeopplysningsarena. Helserelaterte tema viste seg å være svært populært, både blant folk flest, men også blant helsearbeidere. Det ble gjennomført elleve arrangementer i prosjektperioden, noe som økte arrangementskompetansen ved biblioteket. Stangnes skrev også en del artikler som kom på trykk i Troms folkeblad.