Kompetanseheving

Videregående søkekurs 23. januar 2019
Det var 16 deltakere på søkekurset 23. januar. Fem påmeldte meldte avbud av ulike årsaker. Kurset var delt i to økter, begge på nesten tre timer. Kursholdere var Torstein Låg og Grete Overvåg fra Universtetsbiblioteket Tromsø og Tanmayo Olsen fra Troms fylkesbibliotek. Det var satt av god tid til søking, men som alltid kom det ønsker om at det gjerne kunne vært mer tid til søk i Oria. Det ble jobbet godt med oppgavene som ble utdelt. Deltakerne fikk også utdelt brukerveiledning til Oria.no,  som har fått nytt grensesnitt. Torstein Låg har laget videoer om søk i Oria. Brukerveiledninger og lenker til videoene ligger under fanen Ressurser.  

Grunnleggende søkekurs 17. og 18. september 2018

Evalueringsspørsmålene etter søkekurset 17. og 18. september ble skrevet på tavla på gammelmåten.

Kurs i grunnleggende søking 17. og 18. september 2018
Kursprogram
Oppsummering