Bibliotek og næringsliv

Undersøkelse
Næringshagen Midt-Troms og Halti næringshage har på vegne av prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør gjennomført intervjuundersøkelse med ti næringslivsaktører om bruk av bibliotektjenester.

Referat fra møte om undersøkelsen

Om delprosjektet
I prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør inngår delprosjektet Bibliotektjenester til næringsliv.
Målet med delprosjektet er å undersøke hva slags behov lokalt næringsliv har for bibliotektjenester og om folkebibliotekene i samarbeid med fylkesbiblioteket og universitetsbiblioteket kan tilby de tjenestene som etterspørres. Det er inngått et samarbeid med Næringshagen Midt-Troms og Halti næringshage som tar ansvar undersøkelsen. Første del av undersøkelsen blir frokostmøter med næringsliv i Halti på Storslett (12.02.19) og i Kunnskapsparken Finnsnes (18.02.19) På disse møtene skal bibliotekene i Nordreisa og Lenvik og Troms fylkesbibliotek presentere seg.
Fylkesbiblioteket har mottatt tilsagn om økonomisk støtte fra næringsetaten i Troms fylkeskommune til prosjektet Bibliotektjenester til næringslivet.

Frokostmøtene på Storslett 12. februar og på Finnsnes 18. februar 2019