Flertallsgruppa på Sametinget ber Sametingsrådet om å forhandle med bokbusseierne om en ny finansieringsmodell.

Torsdag 27.09.18 blir saken om bokbusser og formidling av samisk litteratur behandlet av Sametingets plenum. Sametingsrådet ønsker en større effekt av midlene de forvalter til produksjon og formidling av samisk litteratur. Dette vil de gjøre ved å øke støtten til produksjon av samisk litteratur, gjøre den samiske litteraturen tilgjengelig digitalt og styrke Sametingets bibliotek. For å oppnå dette har Sametingsrådet foreslått å kutte direktestøtten til de samiske bokbussene fra 1. januar 2020.

Fylkesrådet i Troms avga høring til Sametingets utredning i møte 28. august. Høringa beklager at Sametinget foreslår å fjerne tilskuddet og viser til gode resultater og positiv utvikling av samiske tilbud ved bussene i Troms. Høringa foreslår at bussenes tilbud heller bør utvikles enn å avvikles. Etter at Sametingets komité støttet Sametingrådets innstilling, sendte fylkesrådsleder i Troms Willy Ørnebakk og fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen ut ei pressemelding der de viste til at innstillinga er i strid med Sametingets bokbussevaluering fra 2016.

Sist torsdag sendte de to også et brev til Sametingets representanter der de ber om at partene søker samarbeid som kan bidra til at det gode samiske formidlingsarbeidet kan videreutvikles og videreføres i stedet for at det blir avviklet. De øvrige bokbusseierne har også engasjert seg for å bevare og utvikle de samiske bokbussene og det har vært et brukeropprop mot nedlegging.

Flertallsgruppa på Sametinget ber nå Sametingsrådet om å forhandle med bokbusseierne om en ny finansieringsmodell. Flertallsgruppa er glad for kommunenes og fylkeskommunenes store engasjement for samisk litteratur og formidling av denne. Derfor ønsker de å invitere til samtaler om nye finansieringsmodeller hvor formidling av samisk litteratur er i fokus. De påpeker at Sametinget ikke kan ta ansvar for fremtidige investeringer i bussparken og at Sametingets eventuelle driftstilskudd ikke kan overstige 500.000 kroner pr. buss.

Saken behandles i Sametingets plenum torsdag 27. september mellom kl. 09.00-12.00, mest sannsynlig blir den behandlet etter kl 10.30. Det er mulig å følge debatten som streames via Sametingets nettside.

Program Sametingets plenum 24-28.09.2018 i Karasjok.

Saksdokumenter til sak 49/18 Formidling av samisk litteratur.