Finansiering av e-medier

Vi vurderer den økonomiske situasjonen for e-medier og må ta noen grep for å få pengene til å rekke ut året. Dette vil gjelde e-medier for voksne. Vi har for lite penger i forhold til hvor mange brukere vi har og hvor stor bruken er. Vi har også for lite penger i forhold til hva lisensene koster. 

Først litt fakta: 

Lisens: Titler vi kjøper til en bestemt pris. Hver lisens har enten seks eller ti utlån/klipp. Når alle utlånene/klippene er brukt, må lisensen eventuelt kjøpes på nytt. Titler på lisens kan reserveres. 
Klikk: Titler som alltid er tilgjengelig for søk, men ikke som utlån hvis vår klikkbudsjett er tomt akkurat da. Titler på klikk kan ikke reserveres. 

Våre muligheter til å ha kontroll med klikk er:

  • vi kan unnta titler fra å være tilgjengelige 
  • vi kan sette makspris på e-bøker og e-lydbøker. Maksprisene settes forskjellig for barn og for voksne
  • vi bestemmer hvor stort klikk-budsjettet skal være  

Vi ser at det lånes mer på klikk enn vi har budsjett til. Vær derfor obs på at klikk-budsjettet kan gå tomt. Da får ikke lånerne lånt e-bøker før klikk-budsjettet er fylt opp igjen. 

Vi hadde en orientering om dette på temamøte med folkebibliotekene tirsdag 16. mars.  Det kom et par innspill om at noen bibliotek var villige til å betale mer. Det vil neppe monne noe særlig, da det stadig utgis nye titler direkte på klikk og basen dermed er bortimot utømmelig.

Etter temamøtet har vi tatt noen avgjørelser når det gjelder økonomi. Disse vil vi hele tiden holde øye med og vurdere opp mot bruken og eventuelt gjøre endringer på. Alle større endringer vil bli informert dere umiddelbart, slik at dere skal være i stand til å gi brukerne oppdatert informasjon. Men vi ønsker å skape minst mulig forvirring og irritasjon hos lånerne. Derfor har vi som utgangspunkt satt noen stramme rammer som vi forhåpentligvis kan slakke litt på ved påske- og juletider og for sommeren.  

Økonomiske grep pr 29. mars 2021:

Ikke klikk e-lydbøker for voksne fra og med 6. april
Ikke innkjøp av engelske e-bøker og e-lydbøker for voksne
Hver tirsdag kl 15: 
– innkjøp lisenser voksne: 3 lisenser e-lydbøker, 5 lisenser e-bøker
– klikk-budsjett for voksne fylles opp med kr 2500,-