Fagseminar om skrankearbeid

Prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør inviterer prosjektdeltakerne til fagseminar om skranketjeneste. 

Når: 9. desember 2020
Hvor: Streames
Tema: Skranken som møteplass: Hvordan kan biblioteket hjelpe publikum med spørsmål de ikke vet de kan stille?  
Foredragsholdere: Liv Inger Lamøy og Astrid Kilvik, 
universitetsbibliotekarer ved NTNU universitetsbiblioteket  

Lamøy og Kilvik gjennomførte i 2017-2019 prosjektet TREFF: Mot en ny plattform for universitetsbibliotekets skranketjeneste. Funnene, som er gjort, i prosjektet viser at dette også er relevant for folkebibliotekene. Mange studenter vet ikke hva de kan få hjelp til i skranken eller hva de kan spørre om. Undersøkelsen som Opinion gjorde på vegne av prosjektet Morgendagens veileder viser at det samme gjelder publikum i folkebibliotek. Erfaringer med bibliotektjenester til studenter i folkebibliotek i Troms, viser det samme.  
TREFF sier at det er et misforhold mellom hva bibliotektjenesten kan tilby og hvordan tilbudet oppfattes av publikum. Prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør fikk dette bekrefta i undersøkelsen som to næringshager i Troms gjorde på vegne av prosjektet. 

PROGRAM 

1150 Velkommen
1200 – 1250 Foredrag
1250 – 1300 Pause
1300 – 1350 Foredrag
1350 – 1400 Kaffepause
1400 – 1500 Spørsmål, samtale i grupper og plenum

 Vi tar forbehold om at rekkefølgen på programpostene kan endres. 

Påmelding og spørsmål om arrangementet rettes til aud.taga@tffk.no